Przejdź do treści Przejdź do menu

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie w ramach naszej strony internetowej korzystamy z plików cookies. Pliki cookies umożliwiają nam zapewnienie prawidłowego działania naszej strony internetowej oraz realizację jej funkcji.

Wykorzystywane w celu zapewnienia prawidłowego działania serwisu internetowego. Dzięki tym plikom nasz serwis internetowy jest wyświetlany prawidłowo oraz możesz z niego korzystać w bezpieczny sposób. Te pliki cookies są zawsze aktywne, chyba że zmodyfikujesz ustawienia swojej przeglądarki internetowej, co jednak może skutkować nieprawidłowym wyświetlaniem serwisu internetowego.

Organizacja roku szkolnego 2023/2024


Rozpoczęcie roku szkolnego: 4.09.2023 r.

Zimowa przerwa świąteczna: 23.12 - 31.12.2023 r.

Ferie zimowe: 29.01 - 11.02.2024 r.

Wiosenna przerwa świąteczna: 28.03 - 2.04.2024 r.

Egzaminy klas ósmych: 14 - 16.05.2024 r.

Zakończenie roku szkolnego: 21.06.2024 r.

Ferie letnie: 22.06 - 31.08.2024 r.

Dodatkowe wolne dni od zajęć dydaktycznych: 
 29.04.2024, 30.04.2024, 2.05.2024, 31.05.2024  


Zebrania :
14 września 2023 r.

25 stycznia 2024 r. - Zebranie podsumowujące I semestr w roku szkolnym 2023/2024
(szczegółowy harmonogram opublikowany będzie wkrótce w zakładce AKTUALNOŚCI)

kwiecień – zebranie z rodzicami uczniów klas 8
czerwiec – podsumowanie roku szkolnego

Konsultacje dla rodziców - semestr I
14.12.2023 r. (czwartek) godz. 16:30-18:00

4 czerwca 2024 r. - Zebranie z rodzicami uczniów kl.4-8, godz. 17:00
4 czerwca 2024 r. - Zebranie z rodzicami uczniów kl. 1-3 w ramach klasowego Dnia Rodzica


II PÓŁROCZE

Poinformowanie uczniów i rodziców o przewidywanych rocznych ocenach niedostatecznych oraz nagannym zachowaniu na miesiąc przed radą klasyfikacyjną /odp. wychowawcy/- do 17.05.2024 r.
Rodzice zobowiązani są do potwierdzenia zapoznania się z informacją o przewidywanych ocenach.

Poinformowanie uczniów i rodziców o przewidywanych ocenach rocznych na dwa tygodnie przed radą klasyfikacyjną  /odp. wychowawcy/  - do  29.05.2024 r.

Wystawienie ocen rocznych -  do 14.06.2024 r.

Rada klasyfikacyjna  – 17.06.2024 r.


I PÓŁROCZE

Poinformowanie uczniów i rodziców o przewidywanych śródrocznych ocenach niedostatecznych oraz nagannym zachowaniu na miesiąc przed radą klasyfikacyjną /odp. wychowawcy/- do 18.12.2023 r.
Rodzice zobowiązani są do potwierdzenia zapoznania się z informacją o przewidywanych ocenach.

Poinformowanie uczniów i rodziców o przewidywanych ocenach śródrocznych na tydzień przed radą klasyfikacyjną  /odp. wychowawcy/  - do 11.01.2024 r.

Wystawienie ocen śródrocznych -  do 17.01.2024 r.

Rada klasyfikacyjna śródroczna  – 18.01.2024 r.