Przejdź do treści Przejdź do menu

Ochrona nauczyciela jako funkcjonariusza publicznego

OCHRONA NAUCZYCIELA JAKO FUNKCJONARIUSZA  PUBLICZNEGO

KARTA NAUCZYCIELA

Art.63.1. Nauczyciel, podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, korzysta z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 czerwca 1997r. – Kodeks karny ( Dz.U.Nr. 88, poz. 553, z późn. zm.)

KODEKS KARNY

Art. 222 §1 KK  „Kto narusza nietykalność cielesną funkcjonariusza publicznego lub osoby do pomocy przybranej podczas wykonywania obowiązków służbowych podlega grzywnie lub karze pozbawienia wolności do lat 3.”

 Art.226 §1 KK  „Kto znieważa funkcjonariusza publicznego albo osobę  do pomocy mu przybraną podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych podlega karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.”