Przejdź do treści Przejdź do menu

Karta rowerowa

KARTA ROWEROWA - TWOJE PIERWSZE PRAWO JAZDY

Tutaj znajdziesz potrzebne wiadomości do egzaminu na kartę rowerową
(przepisy ruchu drogowego, znaki drogowe, przykładowe testy na kartę rowerową,
pierwsza pomoc)

Poznaj zasady uzyskiwania karty rowerowej na stronie http://wrd.policja.waw.pl/

Formalności związane z uzyskaniem karty rowerowej

Najważniejszym dokumentem, który opisuje jak uzyskać kartę rowerową, jest rozporządzenie ministra transportu w sprawie uzyskiwania karty rowerowej z dnia 12 kwietnia 2013. Bardziej ogólne informacje zawarte są w Ustawie o Kierujących Pojazdami z dnia 5 stycznia 2011.

 Dziecko do 10 roku życia, jeśli jedzie rowerem pod opieką osoby dorosłej, jest traktowane jako pieszy.
Tak więc korzysta z chodnika czy przejścia dla pieszych na tych samych zasadach co pozostali piesi.

Dziecko do 10 roku życia nie powinno samo jeździć, bez opieki na rowerze.

Po ukończeniu 10 lat, dzieci mogą same poruszać się po drodze publicznej,
ale muszą mieć przy sobie kartę rowerową.


Dzieci powyżej 10 roku życia nie mogą poruszać się po drogach publicznych bez karty rowerowej.

 Każdy, kto zamierza zdawać egzamin na kartę rowerową, może się uczyć i sprawdzać swoją wiedzę w internecie.
W sieci dostępne są strony, gdzie są gotowe teksty do rozwiązywania: zarówno zestawy do nauki, jak i testy egzaminacyjne na kartę rowerową..