Przejdź do treści Przejdź do menu

ŚWIETLICA

W okresie ograniczenia, o którym mowa w § 1a ust. 1 pkt 1 i § 2b ust. 1 rozporządzenia MEN z 24.11.2020 szkoła podstawowa prowadzi działalność opiekuńczą dla dzieci osób zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz innych osób realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, uczęszczających do klas I-III szkoły podstawowej. Rodzice dziecka, którzy chcą korzystać z opieki, wnioskują do dyrektora szkoły o objęcie ich dziecka opieką.

Ostatnie aktualności ŚWIETLICA

20grudnia

Podczas zajęć plastycznych w świetlicy powstały piękne zimowe i świąteczne ozdoby. Uczniowie włączyli się do akcji zorganizowanej przez Urzą...

7grudnia

25 listopada w świetlicy odbyły się obchodziliśmy Dzień Pluszowego Misia. Każdy mógł sobie zrobić zdjęcie w misiowej fotobudce, dzieci wykon...

3listopada

Podczas zajęć świetlicowych związanych z Halloween dzieci w ramach zajęciach technicznych wykonały dynie techniką origami z papieru oraz tzw...

21października

Tematyka zajęć dostosowana jest do planu pracy świetlicy, pór roku, ważnych wydarzeń, zainteresowań dzieci. Wychowawcy świetlicy organizują...