Przejdź do treści Przejdź do menu

ŚWIETLICA

W okresie ograniczenia, o którym mowa w § 1a ust. 1 pkt 1 i § 2b ust. 1 rozporządzenia MEN z 24.11.2020 szkoła podstawowa prowadzi działalność opiekuńczą dla dzieci osób zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz innych osób realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, uczęszczających do klas I-III szkoły podstawowej. Rodzice dziecka, którzy chcą korzystać z opieki, wnioskują do dyrektora szkoły o objęcie ich dziecka opieką.

Ostatnie aktualności ŚWIETLICA

28kwietnia

Z okazji Dnia Ziemi dzieci z klas 1-3 podczas zajęć w świetlicy obejrzały filmik edukacyjny o tematyce ekologicznej, wzięły udział w pogadan...

5kwietnia

W świetlicy rozkwitła wiosna, chociaż aura za oknem ponura u nas jest kolorowo i wiosennie.

24stycznia

Nasi uczniowie składają najserdeczniejsze życzenia z okazji Dnia Babci i Dziadka! Zachęcamy do obejrzenia filmików (facebook): Piosenka...

15grudnia

Prezentujemy kartki świąteczne przygotowane podczas zajęć świetlicowych.