Przejdź do treści Przejdź do menu

Zgłoszenie dziecka do świetlicy szkolnej

Świetlica szkolna organizuje opiekę wychowawczą uczniom klas I-III (w wyjątkowych sytuacjach dzieci z klas starszych), których rodzice pracują. Wychowankowie przyjmowani są na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców/prawnych opiekunów poprzez wypełnienie Karty Zgłoszenia Dziecka.


KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ 
(plik do wydruku)