Doradztwo zawodowe

Preorientacja zawodowa - klasy 1-3

Preorientacja zawodowa - klasy 4-6

Preorientacja zawodowa - klasy 7-8

Filmy edukacyjne dla klas 4-8

Testy online dla klas 4-8

WYKAZ SZKÓŁ I ZAWODÓW W BIELSKU-BIAŁEJ
https://eduportal.bielsko.pl/placowki_oswiatowe/zawodowe

SZKOLNICTWO ZAWODOWE W BIELSKU-BIAŁEJ
kształcenie zawodowe prowadzone jest w  9 branżowych szkołach I stopnia i 9 technikach:
https://eduportal.bielsko.pl/szkolnictwo-zawodowe-w-bielsku-bialej