Przejdź do treści Przejdź do menu

Regulaminy

REGULAMIN WEWNĘTRZNY SZKOŁY
Aneks do Regulaminu Wewnętrznego zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora nr 3 z 10.12.2019 r.
===============================
REGULAMIN FUNKCJONOWANIA I KORZYSTANIA Z DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO
============================
REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

============================
REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW ZA WYNIKI W NAUCE ORAZ ZA SZCZEGÓLNE OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE
============================
REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ
============================
REGULAMIN KORZYSTANIA Z OBIADÓW ORAZ PŁATNOŚCI ZA OBIADY

REGULAMIN KORZYSTANIA Z APLIKACJI MS TEAMS


====================================
=================================================================

==================================================

============================
=

===========================================
===================================
===============================================
==================================
===========================