XXVIII MIĘDZYNARODOWY KONKURS PLASTYCZNY „MIESZKAM W BESKIDACH”

28-10-2020 21:57 KONKURSY OGŁOSZENIA

W imieniu Gminnego Ośrodka Kultury w Świnnej zapraszamy do udziału w XXVIII edycji Międzynarodowego Konkursu Plastycznego „MIESZKAM W BESKIDACH”. Konkurs ma w pełni otwarty charakter i jest adresowany zarówno do dzieci, młodzieży jak i dorosłych, bez względu na miejsce zamieszkania. W konkursie dopuszcza wszelkie formy wyrazu artystycznego.

Celem Międzynarodowego Konkursu Plastycznego „Mieszkam w Beskidach” jest rozbudzanie i poszerzanie wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych szeroko rozumianych zainteresowań plastycznych, ze szczególnym ukierunkowaniem na poznanie folkloru i sztuki ludowej. Ideą konkursu jest również zwrócenie uwagi jego uczestnikom na otaczające nas piękno krajobrazu beskidzkiego i przemiany jakie w nim zachodzą. Mała Beskidzka Ojczyzna, jej życie codzienne, obraz teraźniejszy i miniony to główna inspiracja jaką organizatorzy proponują uczestnikom konkursu w tworzeniu ich prac.

Organizator:
Gminny Ośrodek Kultury w Świnnej k/Żywca


Szczegóły i wszelkie informacje związane z przebiegiem konkursu znaleźć można na;

WWW.swinna.naszgok.pl,  WWW.mieszkamwbeskidach.pl

Do pobrania:

Zaproszenie dyrektora GOK w Świnnej do udziału w konkursie

Regulamin konkursu