Przejdź do treści Przejdź do menu

Obiady - rok szkolny 2021/2022

30-08-2021 13:33 OGŁOSZENIA

Informacja dotycząca korzystania z obiadów i odpłatności za obiady w roku szkolnym 2021/2022.

Obiady będą wydawane od 13 września. Cena jednego obiadu w miesiącu wrześniu wynosi 6,50 zł. Na portiernię należy oddać deklarację zapisu dziecka na obiady. Osobom, które nie wniosą opłaty w terminie oraz nie oddadzą deklaracji, nie będzie wydawany posiłek. Pieniądze należy wpłacać od 01 września do 10 września na konto szkoły za cały wrzesień - 91 zł: 

nr konta: 98 1240 4142 1111 0010 3621 9981
tytułem: wpłata za obiady za miesiąc ……….., imię i nazwisko ucznia
oraz klasa, SP 1 w Bielsku-Białej


W przypadku choroby dziecka lub nieobecności z innych przyczyn należy telefonicznie (nr tel. 338122295) lub osobiście poinformować w dniu poprzedzającym odwoływany dzień lub najpóźniej do godziny 8.15 w dniu, którego odwołanie dotyczy do sekretariatu szkoły lub portierni. Koszt niewykorzystanych obiadów odlicza się z należności za obiad w następnym miesiącu, za wyjątkiem miesięcy kończących rok kalendarzowy i rok szkolny.