Przejdź do treści Przejdź do menu

EGZAMIN NA KARTĘ ROWEROWĄ DLA UCZNIÓW KLAS VI, VII i VIII nieposiadających karty rowerowej

29-04-2022 20:24 OGŁOSZENIA

EGZAMIN NA KARTĘ ROWEROWĄ DLA UCZNIÓW KLAS VI, VII i VIII nieposiadających karty rowerowej

Wiadomości o ruchu drogowym można powtórzyć korzystając z kodeksów ruchu drogowego oraz z informacji na stronie  www.sp1bielsko.pl  w  zakładce UCZEŃ/KARTA ROWEROWA.
Każdy, kto zamierza zdawać egzamin na kartę rowerową, może się uczyć i sprawdzać swoją wiedzę online, korzystając z dostępnych w Internecie zestawów do nauki oraz przykładowych testów egzaminacyjnych.


PRZEBIEG EGZAMINU NA KARTĘ ROWEROWĄ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1:

CZĘŚĆ I  – TEORETYCZNA (przeprowadzą nauczyciele techniki)
Sprawdzian ze znajomości przepisów prawa o ruchu drogowym oraz ustalanie kolejności przejazdu pojazdów na skrzyżowaniach. (Czas 45 min., 80% poprawnych odpowiedzi zalicza egzamin)

Termin egzaminu teoretycznego dla uczniów z klas VI-VIII.
18 maja 2022 r. (środa) o godz. 15.00 - 15.45 w sali 35

Termin poprawkowy:
30 maja 2022 r. (poniedziałek) o godz. 15.00 - 15.45 w sali 35

W celu sprawnej organizacji egzaminu, uczniowie zgłaszają swój udział do 15 maja 2022 r.
(można na mobidzienniku).
Uczniowie, którzy w podanym terminie nie mogą przystąpić do egzaminu,

proszeni są o osobiste zgłoszenie się do nauczycieli techniki.

Do egzaminu należy przygotować się z zagadnień ruchu drogowego:
- Podział i znajomość znaków drogowych.
-
Elementy budowy drogi w mieście i poza miastem. Co to jest droga, jezdnia, pas ruchu?
-
Co oznaczają linie na jezdni: przerywana, ciąga pojedyncza, ciągła podwójna.
-
Obowiązkowe wyposażenie roweru (5 elementów).
-
Na czym polega włączanie się do ruchu, jakie obowiązują wtedy zasady.
-
Manewry na drodze:
  wymijanie, wyprzedzanie, omijanie, zawracanie, zmiana kierunku jazdy, zmiana pasa ruchu, zatrzymanie, postój.
-
Zasady bezpiecznego wykonywania manewrów
   (upewnić się, zasygnalizować, ustąpić pierwszeństwa pieszym i pojazdom itd.).
-
Ruch kierowany (rola policjanta lub osoby uprawnionej w ruchu drogowym).
-
Hierarchia ważności znaków, sygnałów, poleceń i przepisów drogowych.
-
Telefony alarmowe i ratunkowe (policja, straż, pogotowie, uniwersalny).
-
Ustalanie kolejności przejazdu pojazdów na skrzyżowaniach bez znaków i ze znakami
 
(analiza sytuacji drogowych – krzyżówki).
- Pojazdy uprzywilejowane - definicja, rodzaje, zasady pierwszeństwa przejazdu.
-
Obsługa techniczna roweru (ustawienia elementów roweru, konserwacja i przeglądy).
-
Wypadki drogowe (jak się zachować będąc świadkiem: wezwanie pomocy, udzielanie pierwszej pomocy).

Część II – PRAKTYCZNA (przeprowadzą nauczyciele wychowania fizycznego)
Zasady i termin przeprowadzenia praktycznego sprawdzian umiejętności jazdy na rowerze z uwzględnieniem zasad ruchu drogowego przekażą nauczyciele wychowania fizycznego.

PONADTO OBOWIĄZKOWO NALEŻY UCZESTNICZYĆ W SZKOLENIU NA TEMAT UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ, KTÓRE PRZEPROWADZI PIELĘGNIARKA.

WAŻNE!
Warunkiem przystąpienia do egzaminu praktycznego jest oddanie nauczycielom techniki
najpóźniej dzień przed egzaminem praktycznym, wypełnionego przez rodziców i wychowawcę dokumentu

Arkusz zaliczeń ucznia ubiegającego się o kartę rowerowąoraz aktualnego zdjęcia, które należy podpisać ołówkiem na odwrocie
Dokument
otrzyma uczeń po zaliczeniu egzaminu teoretycznego (można samemu wydrukować)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EGZAMIN NA KARTĘ ROWEROWĄ DLA UCZNIÓW KLAS IV-V ODBĘDZIE SIĘ POD KONIEC MAJA - TERMIN USTALĄ NAUCZYCIELE NA LEKCJACH TECHNIKI.

Bożena Pawlik i Urszula Wajda