Przejdź do treści Przejdź do menu

Akcja informacyjno-edukacyjna WIRUSOOCHRONA

20-01-2021 13:50 BEZPIECZEŃSTWO OGŁOSZENIA

Akcja informacyjno-edukacyjna pt. „Wirusoochrona"

Każdego roku, w okresie jesienno-zimowym rejestruje się wzrost zachorowań na choroby przenoszone drogą kropelkową – choroby wirusowe i bakteryjne. W ostatnim czasie, kiedy społeczeństwo zmaga się z epidemią koronawirusa szczególną uwagę należy zwrócić na rolę higieny w profilaktyce chorób zakaźnych oraz na podnoszenie świadomości w zakresie podstawowych czynności higienicznych związanych z zabezpieczeniem przed zarażeniem, postępowaniem w przypadku zachorowania, jak również zmniejszeniem ryzyka powikłań.


Akcja ma na celu: p
romocję podstawowych zasad higieny osobistej wśród najmłodszych uczniów w celu zapobiegania chorobom zakaźnym przenoszonym drogą kropelkową ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki koronawirusa i grypy, w tym: budowanie i wyrabianie wśród dzieci potrzeby i nawyków dbania o higienę rąk, nauczenie dzieci prawidłowego mycia rąk, zachęcenie i zwrócenie uwagi na rolę szczepień ochronnych jako najskuteczniejszej formy zapobiegania rozprzestrzenianiu się wielu chorób zakaźnych, zachęcenie dzieci do codziennej aktywności fizycznej i zdrowego odżywiania.

Przestrzeganie zasad higieny osobistej oraz wdrożenie odpowiednich działań profilaktycznych w placówkach oświatowo-wychowawczych pozwoli na ograniczenie zachorowań wśród dzieci i przenoszenia wirusów na członków rodzin.

Koordynatorzy, realizatorzy, partnerzy interwencji:

  • Koordynator wojewódzki: pracownik Oddziału Promocji Zdrowia i Komunikacji Społecznej,

  • Koordynatorzy powiatowi: pracownicy pionu oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia,

  • Koordynatorzy szkolni: kadra pedagogiczna szkół podstawowych I-III,

  • Partnerzy: Kuratorium Oświaty w Katowicach, Dyrektorzy szkół podstawowych, Polskie Towarzystwo Higieniczne.


AKCJA ""WIRUSOOCHRONA" W NASZEJ SZKOLE - LEKCJE HIGIENY W KLASIE 3B

W ramach akcji informacyjno-edukacyjnej pt. "Wirusoochrona" uczniowie klasy 3b brali udział w cyklu lekcji poświęconych zdrowiu, budowie i funkcjonowaniu organizmu człowieka, korzystali z różnych materiałów edukacyjnych, rekomendowanych przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Katowicach. Dzieci wykonały baner pt. "Wirusoochrona", a następnie stwierdziły, że "wirusy, które są na parasolach mogą spaść i stać się niebezpieczne". W związku z tym po lekcji, która odbyła się w dniu 17 lutego 2021 roku, wykonały ostateczną zaporę przed chorobą, czyli parasole z napisem - SZCZEPIONKA.

Podczas lekcji, prowadzonej przez p. Ewę Drożdż, uczniowie przypomnieli sobie instrukcję: "Jak prawidłowo myć ręce?", odbyły się ćwiczenia praktyczne, obejrzeli "Bajkę o wirusie", prezentację multimedialną. Po "burzy mózgów", dzieci stworzyły i zaprezentowały własne projekty - "Jak walczyć z wirusem?", zaśpiewały piosenkę "Przegoń wirusa".

Przebieg podjętych działań został udokumentowany na zdjęciach, które można obejrzeć w poniższej prezentacji.