Przejdź do treści Przejdź do menu

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie w ramach naszej strony internetowej korzystamy z plików cookies. Pliki cookies umożliwiają nam zapewnienie prawidłowego działania naszej strony internetowej oraz realizację jej funkcji.

Wykorzystywane w celu zapewnienia prawidłowego działania serwisu internetowego. Dzięki tym plikom nasz serwis internetowy jest wyświetlany prawidłowo oraz możesz z niego korzystać w bezpieczny sposób. Te pliki cookies są zawsze aktywne, chyba że zmodyfikujesz ustawienia swojej przeglądarki internetowej, co jednak może skutkować nieprawidłowym wyświetlaniem serwisu internetowego.

Lekcje zdalne - zasady zachowania1. Pracuj systematycznie, nie odkładaj wykonywania zadań oraz utrwalania bieżącego materiału na następny dzień.

2. Podczas lekcji online staraj się nie rozpraszać. Obok komputera utrzymuj porządek, nie słuchaj w tym czasie muzyki, nie rozmawiaj z domownikami, uważnie słuchaj i dokładnie wykonuj wszystkie polecenia.

3. Jeśli czegoś nie rozumiesz lub nie potrafisz samodzielnie wykonać zadania, pytaj nauczyciela, zarówno podczas spotkania, jak i za pośrednictwem dziennika elektronicznego czy też konwersacji na platformie Teams. Pamiętaj, by konsultować się z nauczycielem w godzinach jego pracy, nie później niż do godziny 16.00.

4. W zależności od wieku i stopnia samodzielności w korzystaniu z narzędzi do kontaktu zdalnego – organizują naukę własną w domu.

5. Najlepsze efekty daje praca systematyczna!

6. Wszelkie wątpliwości co do formy, trybu czy treści nauczania uczniowie na bieżąco zgłaszają nauczycielom (samodzielnie lub prosząc o pośrednictwo rodziców).

7. Czasu spędzonego przy komputerze nie należy niepotrzebnie przedłużać. Przerwy, nawet krótkie są obowiązkowe.

8. Należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa w pracy z komputerem i w Internecie.

9. Warto pamiętać o etykiecie językowej i kulturze w komunikacji z nauczycielami (zwroty grzecznościowe mile widziane!).