Przejdź do treści Przejdź do menu

Lekcja: Enter


„Lekcja:Enter” to projekt edukacji cyfrowej skierowany do nauczycieli i nauczycielek oraz kadry kierowniczej szkół podstawowych i ponadpodstawowych, w ramach którego prowadzone są bezpłatne szkolenia, podczas których nauczyciele dowiedzą się, jak zmienić sposób prowadzenia swoich lekcji, by bardziej angażowały uczniów, rozwijały w nich umiejętność krytycznego i twórczego myślenia, uczyły pracy w zespole. Lekcji, które stawiają ucznia na pierwszym miejscu, pozwalając mu na zdobywanie wiedzy drogą własnych doświadczeń i poszukiwań, z pomocą ogólnodostępnych narzędzi cyfrowych, programów i aplikacji.

W projekcie "Lekcja: ENTER" bierze udział Dyrekcja naszej szkoły oraz kilkunastu nauczycieli. Od września 2021 r. uczestnicy realizują  szkolenia online, których celem jest podniesienie kompetencji w zakresie innowacyjnego i kreatywnego wykorzystania zasobów i środowisk cyfrowych w pracy edukacyjnej.

Każdy z uczestników podczas realizacji projektu opracuje i opublikuje scenariusze zajęć z wykorzystaniem narzędzi TIK/e-zasobów oraz przeprowadzi dwie lekcje otwarte obserwowane przez Dyrektora szkoły. Celem lekcji będzie wzmocnienie kompetencji cyfrowych uczniów.

Realizacja projektu jest przewidziana na lata 2021 – 2023.