Przejdź do treści Przejdź do menu

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie w ramach naszej strony internetowej korzystamy z plików cookies. Pliki cookies umożliwiają nam zapewnienie prawidłowego działania naszej strony internetowej oraz realizację jej funkcji.

Wykorzystywane w celu zapewnienia prawidłowego działania serwisu internetowego. Dzięki tym plikom nasz serwis internetowy jest wyświetlany prawidłowo oraz możesz z niego korzystać w bezpieczny sposób. Te pliki cookies są zawsze aktywne, chyba że zmodyfikujesz ustawienia swojej przeglądarki internetowej, co jednak może skutkować nieprawidłowym wyświetlaniem serwisu internetowego.

Bohaterowie Westerplatte

BOHATEROWIE WESTERPLATTE


Harcerze składają wiązankę kwiatów pod wizerunkiem patrona w naszej szkole. 

Westerplatte, półwysep przy ujściu Martwej Wisły do Zatoki Gdańskiej, w obrębie Gdańska.

Od 1919, na podstawie traktatu wersalskiego, polska strefa portowa w Wolnym Mieście Gdańsku. Za zgodą Ligi Narodów w grudniu 1924 na Westerplatte ulokowano polską Wojskową Składnicę Tranzytową, w której od grudnia 1925 stacjonowała załoga licząca 88 oficerów i żołnierzy. 

W 1933, po dojściu A. Hitlera do władzy, wobec eskalacji roszczeń niemieckich, załogę Westerplatte wzmocniono czasowo batalionem wojska.

1 września 1939 garnizon liczył 182 oficerów i żołnierzy pod dowództwem majora Henryka Sucharskiego. Oprócz broni strzeleckiej, stanowiącej indywidualne uzbrojenie żołnierzy, na wyposażeniu placówki znajdowało się 41 karabinów maszynowych (ręcznych, lekkich i ciężkich), 2 armatki przeciwpancerne, 4 moździerze i 1 działo. Na terenie składnicy wybudowano 6 betonowych schronów, tzw. wartowni.

1 września 1939 ostrzelanie Westerplatte przez niemiecki pancernik Schleswig-Holstein rozpoczęło II wojnę światową. Polskie linie obronne na Westerplatte atakowane były przez oddziały niemieckie liczące łącznie 3400 żołnierzy z Danziger Heimwehr, piechoty morskiej i gdańskiej Schutzpolizei.

W wyniku walk toczonych do 7 września 1939 Niemcy stracili ok. 300-400 żołnierzy, zabitych i rannych. Straty Polaków – 15 zabitych i 50 rannych.Sucharski Henryk (1898-1946), major Wojska Polskiego.

Od 1918 w Wojsku Polskim, m.in. oficer 6 dywizji piechoty oraz 20, następnie 35 pułku piechoty. 1.IX.1939 r. bronił Wojskowej Składnicy Tranzytowej Westerplatte w Gdańsku, dowodząc 182-osobową załogą. Poddał się po zadaniu Niemcom znacznych strat (ok. 300 zabitych i 700 rannych) i wyczerpaniu możliwości kontynuowania walki. 1939-1945 w niewoli niemieckiej. Po wojnie dowódca 6 batalionu strzelców 2 Korpusu Polskiego. Zmarł we Włoszech. W roku 1971 urnę z jego prochami złożono na Westerplatte.W 1966 roku u wejścia do portu zbudowano pomnik Obrońców Wybrzeża.