Przejdź do treści Przejdź do menu

Bohaterowie Westerplatte

BOHATEROWIE WESTERPLATTE


Harcerze składają wiązankę kwiatów pod wizerunkiem patrona w naszej szkole. 

Westerplatte, półwysep przy ujściu Martwej Wisły do Zatoki Gdańskiej, w obrębie Gdańska.

Od 1919, na podstawie traktatu wersalskiego, polska strefa portowa w Wolnym Mieście Gdańsku. Za zgodą Ligi Narodów w grudniu 1924 na Westerplatte ulokowano polską Wojskową Składnicę Tranzytową, w której od grudnia 1925 stacjonowała załoga licząca 88 oficerów i żołnierzy. 

W 1933, po dojściu A. Hitlera do władzy, wobec eskalacji roszczeń niemieckich, załogę Westerplatte wzmocniono czasowo batalionem wojska.

1 września 1939 garnizon liczył 182 oficerów i żołnierzy pod dowództwem majora Henryka Sucharskiego. Oprócz broni strzeleckiej, stanowiącej indywidualne uzbrojenie żołnierzy, na wyposażeniu placówki znajdowało się 41 karabinów maszynowych (ręcznych, lekkich i ciężkich), 2 armatki przeciwpancerne, 4 moździerze i 1 działo. Na terenie składnicy wybudowano 6 betonowych schronów, tzw. wartowni.

1 września 1939 ostrzelanie Westerplatte przez niemiecki pancernik Schleswig-Holstein rozpoczęło II wojnę światową. Polskie linie obronne na Westerplatte atakowane były przez oddziały niemieckie liczące łącznie 3400 żołnierzy z Danziger Heimwehr, piechoty morskiej i gdańskiej Schutzpolizei.

W wyniku walk toczonych do 7 września 1939 Niemcy stracili ok. 300-400 żołnierzy, zabitych i rannych. Straty Polaków – 15 zabitych i 50 rannych.Sucharski Henryk (1898-1946), major Wojska Polskiego.

Od 1918 w Wojsku Polskim, m.in. oficer 6 dywizji piechoty oraz 20, następnie 35 pułku piechoty. 1.IX.1939 r. bronił Wojskowej Składnicy Tranzytowej Westerplatte w Gdańsku, dowodząc 182-osobową załogą. Poddał się po zadaniu Niemcom znacznych strat (ok. 300 zabitych i 700 rannych) i wyczerpaniu możliwości kontynuowania walki. 1939-1945 w niewoli niemieckiej. Po wojnie dowódca 6 batalionu strzelców 2 Korpusu Polskiego. Zmarł we Włoszech. W roku 1971 urnę z jego prochami złożono na Westerplatte.W 1966 roku u wejścia do portu zbudowano pomnik Obrońców Wybrzeża.