Przejdź do treści Przejdź do menu

XV MIĘDZYNARODOWY KONKURS INFORMATYCZNY "BÓBR" - WEŹ UDZIAŁ 😊

06-11-2020 23:07 KONKURSY OGŁOSZENIA

Bóbr to polska nazwa powołanego do życia w 2004 roku na Litwie międzynarodowego konkursu Bebras z zakresu informatyki oraz technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

Cele konkursu
Głównym celem konkursu jest rozwój i kształtowanie myślenia algorytmicznego i komputacyjnego oraz popularyzacja posługiwania się technologią informacyjną i komunikacyjną wśród wszystkich uczniów. Posługiwanie się technologią niesie w sobie wiele ważnych aspektów poznawczych, społecznych i kulturowych. W konkursie mocno akcentowane są elementy międzykulturowe i europejskie.

Konkurs objęty jest patronatami honorowymi Ministra Edukacji Narodowej, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa Cyfryzacji oraz Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii.

XV Międzynarodowy Konkurs Informatyczny "Bóbr"
 Organizator w Polsce: Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika  w Toruniu,
Firma Learnetic z Gdańska oraz Oddział Kujawsko-Pomorski Polskiego Towarzystwa Informatycznego (OKP-PTI)

10  listopada  12:00-13:00  Poziom - Junior klasy VII-VIII
12  listopada  12:00-13:00  Poziom - Benjamin klasy IV-VI
13  listopada   12:00-13:00  Poziom - Skrzat klasy I-III

9-13 listopada – trwa Konkurs Bóbr 2020!
W tym samym czasie uczestnicy konkursów Bóbr ze wszystkich krajów północnej półkuli przystępują
do wykonywania zadań, możesz być jednym z nich - podejmij wyzwanie, sprawdź się!

Zadania konkursowe 
Zadania w konkursie Bóbr są na ogół związane z posługiwaniem się komputerem i jego oprogramowaniem przy rozwiązywaniu różnych sytuacji i problemów z zakresu przedmiotów nauczania: język ojczysty, język obcy, geografia, historia, sztuka, technika i matematyka. Niektóre zadania dotyczą budowy komputerów, inne oprogramowania użytkowego. Wiele zadań umożliwia uczniom wykazanie się umiejętnościami algorytmicznego myślenia. Konkurs realizowany jest na elektronicznej platformie edukacyjnej dzwonek.pl. Wcześniej wymagana jest rejestracja szkoły i uczestników.

Zwracamy się z ogromną prośbą do Bobrów i ich rodziców:
przystąpmy do konkursu w sposób uczciwy, bez ściągania i bez podpowiedzi.
Jest to wyjątkowy rok, jednak ufamy, że tym bardziej stać nas wszystkich na uczciwość i zdrową rywalizację.

Kompendium wiedzy o Konkursie Bóbr


Zainteresowanych uczniów prosimy o zgłoszenie udziału w konkursie do koordynatora konkursu w naszej szkole
- nauczycielki informatyki p. Bożeny Pawlik na MOBI do 9 listopada 2020 r. do godz. 18.

Po zarejestrowaniu uczniowie otrzymają login i hasło do logowania w konkursie na platformie
 www.dzwonek.pl/

Zachęcamy uczniów do udziału w konkursie - nauczyciele informatyki