Przejdź do treści Przejdź do menu

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie w ramach naszej strony internetowej korzystamy z plików cookies. Pliki cookies umożliwiają nam zapewnienie prawidłowego działania naszej strony internetowej oraz realizację jej funkcji.

Wykorzystywane w celu zapewnienia prawidłowego działania serwisu internetowego. Dzięki tym plikom nasz serwis internetowy jest wyświetlany prawidłowo oraz możesz z niego korzystać w bezpieczny sposób. Te pliki cookies są zawsze aktywne, chyba że zmodyfikujesz ustawienia swojej przeglądarki internetowej, co jednak może skutkować nieprawidłowym wyświetlaniem serwisu internetowego.

Ogólnopolski Program Edukacyjny "Trzymaj Formę!"

12-06-2024 16:43

Nasza szkoła uczestniczy po raz pierwszy w Ogólnopolskim Programie Edukacyjnym "Trzymaj Formę!", który realizowany jest od 15 lat przez Główny Inspektorat Sanitarny oraz Polską Federację Producentów Żywności Związek Pracodawców w ramach realizacji strategii WHO.

Celem programu "Trzymaj formę!” jest edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety, w oparciu o odpowiedzialność indywidualną i wolny wybór jednostki. 

W ramach tego programy w szkole, głównie na lekcjach wychowania fizycznego, propagujemy wśród uczniów kl.5-7 stosowanie zdrowej, zbilansowanej diety opartej na produktach nieprzetworzonych, z ograniczeniem fastfoodów.  Jednoczenie zachęcamy dzieci do różnorakich aktywności, w tym do udziału w organizowanych w szkole zajęciach sportowych, zawodach i turniejach. Główne treści, założenia, tabele i plakaty promujące porozdrowotne nawyki są zamieszczone w gablotce przy salach gimnastycznych. 

                                                                                                                       D.Markowski