Jubileusz 70-lecia połączenia miast Bielska i Białej

27-11-2020 12:43 OGŁOSZENIA

Historia połączenia Bielska i Białej sięga czasów międzywojennych. Bielsko, którego powstanie datuje się na XIII w., położone było na Śląsku Cieszyńskim i stanowiło wówczas część autonomicznego województwa śląskiego. Biała, założona końcem XVI w., należała wtedy do województwa krakowskiego. 

Teatr, poczta i zamek w Bielsku na pocztówce z roku 1915

Biała Krakowska - historyczna dzielnica Bielska-Białej

W latach przypadających na II wojnę światową oba miasta połączono i wcielono do Rzeszy. Po wojnie powrócono jednak do pierwotnego podziału miast. Granice Śląska Cieszyńskiego i Małopolski nadal wyznaczała rzeka Biała. Dopiero 1.01.1951 r. formalnie scalono oba miasta w jeden organizm miejski i administracyjny zwany odtąd Bielsko-Białą.

W styczniu 2021 r. mieszkańcy naszego miasta świętować będą 70. rocznicę połączenia miast. Społeczność szkolna uświetni tę ważną dla Bielska-Białej datę biorąc udział w licznych konkursach zorganizowanych z inicjatywy naszych nauczycieli.

Plan szkolnych obchodów:

- konkursy plastyczne: "Bajkowe postacie z Bielska-Białej", "Herb Bielska-Białej", "Zabytki Bielska i Białej";

- konkurs wiedzy o Bielsku-Białej;

- konkurs wiedzy krajoznawczo-przyrodniczej "Nasza najbliższa okolica";

- wystawa "Sławni bielszczanie";

- lekcje wychowawcze dot. historii Bielska-Białej.