Przejdź do treści Przejdź do menu

Boisko szkolne

16-07-2021 11:31 OGŁOSZENIA

Informujemy, że w okresie wakacyjnym boisko szkolne jest dostępne dla społeczności lokalnej.

Zasady korzystania z boiska szkolnego:

Nie należy :

- używać boiska sportowego niezgodnie z przeznaczeniem,

- udostępniać boiska osobom nieposiadającym obuwia sportowego o podeszwie innej niż płaska. Zakazuje się użytkowania boiska w obuwiu z kolcami, w korkach piłkarskich, obcasach lub w obuwiu o twardych, ostrych krawędziach,

- ustawiać na nawierzchni ławek, krzeseł, stołów oraz innych przedmiotów mogących wywierać duże naciski jednostkowe,

- poruszać się na płycie boiska motorem, rowerem, wrotkami i deskorolkami, wózkami dziecięcymi oraz wszelkiego rodzaju pojazdami,

- wprowadzać psów,

- używać otwartego ognia, palić tytoniu i spożywać alkoholu na terenie obiektu,

- zaśmiecać,

- niszczyć urządzeń sportowych małej architektury i płyty boiska,

- wychodzić na ogrodzenie boiska i urządzenia sportowe,

- użytkować boisko z uszkodzoną nawierzchnią,

- użytkować uszkodzonego wyposażenia sportowego i elementów małej architektury.