Przejdź do treści Przejdź do menu

AKCJA INFORMACYJNO-EDUKACYJNA „WIRUSOOCHRONA” W KLASACH I-III

       Akcja informacyjno-edukacyjna  „Wirusoochrona” została przeprowadzona w klasach I-III w styczniu i lutym 2021 r. Celem akcji była promocja podstawowych zasad higieny osobistej wśród  uczniów, w celu zapobiegania chorobom zakaźnym przenoszonym drogą kropelkową, ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki koronawirusa i grypy. Zajęcia prowadzone były w różnych formach  i różnymi metodami, z wykorzystaniem materiałów edukacyjnych przygotowanych przez WSSE w Katowicach oraz autorskich pomysłów nauczycieli. Szczególny nacisk położono na budowanie i wyrabianie wśród dzieci potrzeby dbania o higienę rąk i uczenie prawidłowego ich mycia. Zwrócono uwagę na rolę i znaczenie szczepień ochronnych oraz zachęcano uczniów do codziennej aktywności fizycznej i zdrowego odżywiania.

Przeprowadzono pogadanki tematyczne, scenki dramowe z użyciem rekwizytów, pokazy prawidłowego mycia rąk, zabawy z kartami pracy, wierszykami, rymowankami, rebusami, krzyżówkami i kolorowankami. Wykorzystano książeczki edukacyjne „Koronawirus”. Dzieci oglądały projekcję filmu pt. „Wirusy i bakterie” oraz śpiewały piosenkę pt. „Przegoń wirusa”.

Przeprowadzono konkurs plastyczny pt. „Bohaterowie bielskich kreskówek pomagają walczyć z wirusami”, który polegał na zaprojektowaniu maseczki ochronnej. Zwycięzcy zostaną nagrodzeni maseczkami wykonanymi wg swojego projektu. Inne prace plastyczne: banery, plakaty były prezentowane na korytarzu szkolnym.

Akcja cieszyła się dużym zainteresowaniem, a dzieci uczestniczyły w niej z wielkim zaangażowaniem.

Rodzice włączyli się do akcji sponsorując nagrody.

GALERIA AKCJI "WIRUSOOCHRONA" 
https://sp1bielsko.pl/galeria/akcja-informacyjno-edukacyjna-wirusoochrona-w-klasach-i-iii-i-ii-21-r