Przejdź do treści Przejdź do menu

8 LUTEGO 2022 R. - DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU W POLSCE I W NASZEJ SZKOLE

8 lutego 2022 r.  obchodzimy w Polsce Dzień Bezpiecznego Internetu pod hasłem „Działajmy razem!”    

       Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI) obchodzony jest z inicjatywy Komisji Europejskiej od 2004 roku. Początkowo wydarzenie to świętowały jedynie państwa europejskie, ale już od lat DBI przekracza granice Europy angażując państwa z całego świata. Organizatorem wydarzenia w Polsce od 2005 roku jest Polskie Centrum Programu Safer Internet, które tworzą państwowy instytut badawczy NASK oraz Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę – realizatorzy unijnego programu „Łącząc Europę”. Głównym partnerem wydarzenia jest Fundacja Orange.
       Ideą DBI jest podkreślanie siły współdziałania w dbaniu o cyfrowe bezpieczeństwo, zarówno na poziomie międzynarodowym, jak również lokalnym, łącząc zaangażowanie wielu instytucji, ale także rodziny, czyli najbliższego otoczenia dziecka. DBI ma na celu inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych, zaznajomienie z problematyką bezpieczeństwa online oraz promocję pozytywnego wykorzystywania internetu.

ORGANIZATORZY DBI-2022 PROPONUJĄ SZEREG WYDARZEŃ EDUKACYJNYCH:
- KONFERENCJA ONLINE O BEZPIECZEŃSTWIE DZIECI I MŁODZIEŻY W INTERNECIE - 8 lutego 2022 r. dla wszystkich osób zainteresowanych bezpieczeństwem dzieci i młodzieży w internecie. W programie wystąpienia o nadużywaniu urządzeń ekranowych, ciałoneutralności, o nauczaniu zdalnym, nowych technologiach w edukacji i budowaniu relacji.
- WEBINARY I LEKCJE ONLINE - zagadnienia z zakresu bezpieczeństwa online oraz skuteczne narzędzia edukacyjne. 
Nowością w tym roku
lekcje i spektakle online - w których będą mogły wziąć udział całe klasy.
(Rejestracji na wszystkie wydarzenia dokonuje nauczyciel lub opiekun grupy)
K A L E N D A R I U M   W Y D A R Z E Ń

                                                                             MATERIAŁY EDUKACYJNE
                                             
Ważne!
- cyfrowe bezpieczeństwo jest naszą wspólną sprawą,

- internet jest bardzo pożyteczny, ale może być niebezpieczny,
- każdy z nas ponosi odpowiedzialność za to, co robi w sieci i w jaki sposób z niej korzysta,
- każdy internauta może przyczynić się do tego, że Internet będzie miejscem bezpiecznym, 
- każdy internauta ma obowiązek tworzyć kulturę szacunku w Sieci (tzw. Netykietę).

STOP mowie nienawiści, nie obrażaj, nie dokuczaj, nie hejtuj, reaguj!
- dla uczniów klas I-IV: Zasady bezpiecznego korzystania z internetu:

 "Sieciaki.pl Szanuj innych w sieci" - kreskówka edukacyjna

Materiały instruktażowe o bezpieczeństwie w mediach dla uczniów, nauczycieli i rodziców na platformie  www.cyfrowobezpieczni.pl
- dla klas I-III        https://www.cyfrowobezpieczni.pl/strefa-ucznia/filmoteka/materialy-instruktazowe-dla--klas 1-3
- dla klas IV-VI     https://www.cyfrowobezpieczni.pl/strefa-ucznia/filmoteka/materialy-instruktazowe-dla--klas 4-6
- dla klas VII-VIII  https://www.cyfrowobezpieczni.pl/strefa-ucznia/filmoteka/materialy-instruktazowe-dla--klas 7-8

Nie jesteś sam! W razie poczucia zagrożenia w sieci, szukaj pomocy:
Dyżurnet.pl      – polski punkt ds. zwalczania nielegalnych treści w internecie,

800 100 100      – bezpłatny punkt pomocy w sprawie bezpieczeństwa dzieci
116 111             – telefon zaufania dla dzieci i młodzieży https://116111.pl/
800 12 12 12    Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka 

Więcej informacji o DBI-2022 w Polsce: https://www.dbi.pl


Dni Bezpieczeństwa Cyfrowego w naszej szkole odbywają się w dniach 8 lutego – 18 marca 2022 r. 
pod hasłem
"Działamy razem! - Tworzymy przyjazny Internet"

                     PROGRAM OBCHODÓW DBI-2022 W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W BIELSKU-BIAŁEJ 
Nasza szkoła od 2009, czyli już po raz 14 uczestniczy w tym przedsięwzięciu i jak co roku podejmujemy szereg działań propagujących bezpieczeństwo w sieci, promocję pozytywnego wykorzystywania internetu, ale przede wszystkim szerzenie kultury szacunku. Mówimy "STOP CYBERPRZEMOCY!", czyli agresji w sieci.