Przejdź do treści Przejdź do menu

Świetlica

INFORMACJA

W okresie ograniczenia, o którym mowa w § 1a ust. 1 pkt 1 i § 2b ust. 1 rozporządzenia MEN z 24.11.2020 szkoła podstawowa prowadzi działalność opiekuńczą dla dzieci osób zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz innych osób realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, uczęszczających do klas I-III szkoły podstawowej.

Rodzice dziecka, którzy chcą korzystać z opieki, wnioskują do dyrektora szkoły o objęcie ich dziecka opieką.
Nasze działania w poprzednich latach można obejrzeć w szkolnym archiwum
http://archiwum.sp1bielsko.pl/SWIETLICA.htm