Przejdź do treści Przejdź do menu

PROGRAM OBCHODÓW DNIA BEZPIECZNEGO INTERNETU-2021 W SP1 B-B

 

  OBCHODY DNI BEZPIECZEŃSTWA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W BIELSKU-BIAŁEJ

w dniach 9 lutego – 19 marca 2021 r.  pod hasłem
„DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU - DZIAŁAJMY RAZEM!"

PROGRAM OBCHODÓW

 1. Zgłoszenie inicjatywy czyli przystąpienie SP1 do ogólnopolskiego konkursu lokalnych obchodów DBI (saferinternet.pl – styczeń 2021 r. B. Pawlik)
 2. Informująca o ogólnych celach akcji DBI w Europie oraz programie działań DBI-2021 na stronie internetowej szkoły (B. Pawlik)
 3. Cykl lekcji zajęć komputerowych i informatyki prezentujących tematykę bezpiecznego
  i odpowiedzialnego korzystania z Internetu oraz tworzeniu kultury szacunku w sieci.
  Przykładowa tematyka zajęć:
  klasy 1-3
  - filmiki „Przygody Plika i Foldera w Sieci" - nauka bezpiecznych zachowań on-line
  - kreskówki „Sieciaki I, II i III” - istota Internetu oraz zagrożenia w Sieci
  klasy 4-5
  - Kreskówki edukacyjne „Zuźka i Tunio poznają Internet” – 5 filmików o podstawach pracy w Sieci
  - Kreskówki edukacyjne „Owce w sieci” – 18 filmików o zagrożeniach dzieci w Sieci
  - Kreskówki edukacyjne  „321 Internet"   istota Internetu oraz zagrożenia w Sieci
  klasy 6-8
  - filmiki edukacyjne: Lekcja bezpieczeństwa”, „Gdzie jest Mimi?”, "Dodaj znajomego” poświęcone cyberprzemocy.
 4. Zajęcia z wychowawcą klasy 4, 5, 6, 7, 8  pod hasłem „Działamy Razem! – Tworzymy przyjazny Internet” (wychowawcy do 19 marca)
  Rozmawiamy na lekcjach o nowoczesnych technologiach, korzyściach pracy w sieci, pozytywnym wpływie na nasze życie i komfort życia, o bezpieczeństwie i zagrożeniach w sieci, ale także o odpowiedzialnym korzystaniu z technologii, wzajemnym szacunku i kulturze zachowania, czyli o wspólnym tworzeniu lepszego Internetu. Przedstawiamy zasady antyhejtowe - STOP hejtowaniu, agresji i mowie nienawiści w świecie rzeczywistym i wirtualnym.
  - Filmy instruktażowe na platformie https://www.cyfrowobezpieczni.pl/strefa-ucznia
  - Materiały edukacyjne
  https://www.saferinternet.pl/dbi/pakiety-edukacyjne.html
  - Materiały do zajęć na szkolnej stronie www.sp1bielsko.pl  w zakładkach AKTUALNOŚCI, UCZEŃ, GALERIA
  - Porady oraz pomoc w sytuacjach trudnych: telefon zaufania https://116111.pl/
 5. Edukacja z Internetem na zajęciach świetlicowych (A. Borowa, E. Mikołajczyk, P..Pazik, do 15 marca):
  - pogadanki na korzyści pracy w sieci oraz zagrożeń w Sieci, www.sieciaki.pl
  oglądanie kreskówek edukacyjnych uczących dobrych zachowań w Sieci,
  - warsztaty o bezpiecznym postępowaniu w Internecie.
 6. Edukacja z Internetem w bibliotece szkolnejgazetka, zajęcia edukacyjne (Kolber, D. Bem)
 7. Konkursy szkolne:
 • konkursy, warsztaty dla klas I-III pod hasłem „Działamy razem!  Tworzymy lepszy internet dla dzieci” (wychowawcy klas I-III)
 • konkurs grafiki komputerowej dla klas IV-V - Plakat „Bezpieczne dzieci w sieci" (B. Pawlik, U. Wajda)
 • konkurs grafiki komputerowej dla klas VI - Komiks "Dbajmy o lepszy internet" (B. Pawlik, U. Wajda)
 • konkurs informatyczny dla klas VII-VIII - Ulotka „Zagrożenia w Sieci” lub „Bezpiecznie w Sieci”
 • konkurs plastyczny oraz wystawa w świetlicy szkolnej Tworzymy bezpieczny internet” (nauczyciele świetlicy)
 • konkurs dla klas I-VIII na najciekawszą inicjatywę propagującą bezpieczeństwo i kulturę w sieci (wych. klas I-VIII)
  Przykłady aktywności klasowych: debata, gazetka tematyczna, kodeks Internauty, wiersze, rymowanki, piosenki, rapowanki, plakaty, krzyżówki itp.
 1. Wykonanie wystawy pokonkursowej we wszystkich kategoriach online lub w holu głównym, wyłonienie laureatów (n-le informatyki do 30 marca).
 2. Pogadanki dla rodziców na temat zagrożeń dzieci w Sieci, respektowaniu praw innych uczestników cyfrowego świata, wspólnym dbaniu o lepszy, a tym samym bardziej bezpieczny i przyjazny Internet - przeprowadzą wychowawcy klas I-VIII na zebraniach w lutym 2021 r. (na podstawie materiałów opracowanych przez pedagoga szkolnego oraz zamieszczonych na stronie szkoły).
 3. Artykuł o przebiegu akcji DBI w gazetce szkolnej „Newsy Jedynki” (uczniowie-redakcja gazetki)
 4. Podsumowanie akcji – wystawa konkursowa, prezentacja prac uczniów na szkolnej stronie (marzec 2021 r.):
  zebranie prac uczniów, rozstrzygniecie konkursów, ogłoszenie wyników online, przygotowanie dokumentacji do sprawozdania  (nauczyciele informatyki)
 5. Sprawozdanie konkursowe z przebiegu akcji – opracowanie i opublikowanie na szkolnej stronie - B.Pawlik  (marzec 2021 r.)
 6. Przesłanie sprawozdania na konkurs ogólnopolski do NASK w Warszawie (marzec 2021 r.)
 7. Uzyskanie zaświadczenia dla szkoły potwierdzającego przeprowadzenie lokalnych obchodów DBI-2021.

                            
  INNE INICJATYWY PODJĘTE PRZEZ NAUCZYCIELI  I  UCZNIÓW Z OKAZJI DBI-2021 NALEŻY ZGŁOSIĆ DO 15 MARCA 2021 R. INFORMACJA ZOSTANIE DOŁĄCZONA DO SZKOLNEGO SPRAWOZDANIA.

Opracowanie programu: koordynator akcji DBI-2021 w SP1 Bożena Pawlik