Przejdź do treści Przejdź do menu

Organizacja roku szkolnego 2022/2023

Rozpoczęcie roku szkolnego: 1.09.2022 r.

Zimowa przerwa świąteczna: 23.12 - 1.01.2023 r.

Ferie zimowe: 16.01 - 27.01.2023 r.

Wiosenna przerwa świąteczna: 6.04 - 11.04.2023 r.

Egzaminy klas ósmych: 23 - 25.05.2023 r.

Zakończenie roku szkolnego: 23.06.2023 r.

Ferie letnie: 24.06 - 31.08.2023 r.

Dodatkowe wolne dni od zajęć dydaktycznych: 
31.10.2022 r., 2.11.2022 r., 2.05.2023 r., 9.06.2023 r., 22.06.2022 r.


KLASYFIKACJA ŚRÓDROCZNA I ROCZNA

I PÓŁROCZE

- Poinformowanie uczniów i rodziców o przewidywanych śródrocznych ocenach niedostatecznych oraz nagannym zachowaniu na miesiąc przed radą klasyfikacyjną /odp. wychowawcy/ – do 22.12.2022 r.
Rodzice zobowiązani są do potwierdzenia zapoznania się z informacją o przewidywanych ocenach.

- Poinformowanie uczniów i rodziców o przewidywanych ocenach śródrocznych na tydzień przed radą klasyfikacyjną  /odp. wychowawcy/  - do 3.01.2023 r.

- Wystawienie ocen śródrocznych - 13.01.2023 r.


Rada klasyfikacyjna śródroczna  – 30.01.2023 r.

- Konferencja plenarna - 9.02.2023 r.


II PÓŁROCZE - 1.02.2023 r.

- Poinformowanie uczniów i rodziców o przewidywanych rocznych ocenach niedostatecznych oraz nagannym zachowaniu na miesiąc przed radą klasyfikacyjną /odp. wychowawcy/ – do 
Rodzice zobowiązani są do potwierdzenia zapoznania się z informację o przewidywanych ocenach.

- Poinformowanie uczniów i rodziców o przewidywanych ocenach rocznych na tydzień przed radą klasyfikacyjną  /odp. wychowawcy/  - do 


Rada klasyfikacyjna roczna  –