Przejdź do treści Przejdź do menu

Organizacja roku szkolnego 2021/22

Rozpoczęcie roku szkolnego: 1.09.2021 r.

Zimowa przerwa świąteczna: 23.12 - 31.12.2021 r.

Ferie zimowe: 14.02 - 27.02.2022 r.

Wiosenna przerwa świąteczna: 14.04 - 19.04.2022 r.

Zakończenie roku szkolnego: 24.06.2022 r.

Ferie letnie: 25.06 - 31.08.2022 r.

Dodatkowe wolne dni od zajęć dydaktycznych: 
12.11.2021 r., 7.01.2022 r., 2.05.2022 r., 17.06.2022 r., 23.06.2022 r.

Egzaminy klas ósmych: 24 - 26.05.2022 r.


KLASYFIKACJA ŚRÓDROCZNA I ROCZNA

I PÓŁROCZE


- Poinformowanie uczniów i rodziców o przewidywanych śródrocznych ocenach niedostatecznych oraz nagannym zachowaniu na miesiąc przed radą klasyfikacyjną /odp. wychowawcy/.– do 
Rodzice zobowiązani są do potwierdzenia zapoznania się z informacją o przewidywanych ocenach.

- Poinformowanie uczniów i rodziców o przewidywanych ocenach śródrocznych na tydzień przed radą klasyfikacyjną  /odp. wychowawcy/ – do 


Rada klasyfikacyjna śródroczna   – 


II PÓŁROCZE

- Poinformowanie uczniów i rodziców o przewidywanych rocznych ocenach niedostatecznych oraz nagannym zachowaniu na miesiąc przed radą klasyfikacyjną /odp. wychowawcy/ – do
Rodzice zobowiązani są do potwierdzenia zapoznania się z informację o przewidywanych ocenach.

- Poinformowanie uczniów i rodziców o przewidywanych ocenach rocznych na tydzień przed radą klasyfikacyjną  /odp. wychowawcy/ – do 


Rada klasyfikacyjna roczna   –