Przejdź do treści Przejdź do menu

Organizacja roku szkolnego 2020/2021

Rozpoczęcie roku szkolnego: 1.09.2020 r.

Zimowa przerwa świąteczna: 23.12 - 31.12.2020 r.

Ferie zimowe: 4.01 - 17.01.2021 r.

Wiosenna przerwa świąteczna: 1.04 - 6.04.2021 r.

Zakończenie roku szkolnego: 25.06.2021 r.

Ferie letnie: 26.06 - 31.08.2021 r.

Dodatkowe wolne dni od zajęć dydaktycznych: 14.10.2020 r.,  2.11.2020 r.,  4.06.2021 r.

Egzaminy klas ósmych: 25-27 maja 2021 r.


Spotkania z rodzicami uczniów klas I-VIII

https://sp1bielsko.pl/zebrania-i-konsultacje  KLASYFIKACJA ŚRÓDROCZNA I ROCZNA

I PÓŁROCZE

- Poinformowanie uczniów i rodziców o przewidywanych śródrocznych ocenach niedostatecznych oraz nagannym zachowaniu na miesiąc przed radą klasyfikacyjną /odp. wychowawcy/.– do 22.12.2020 r. 
Rodzice zobowiązani są do potwierdzenia zapoznania się z informacją o przewidywanych ocenach.

- Poinformowanie uczniów i rodziców o przewidywanych ocenach śródrocznych na tydzień przed radą klasyfikacyjną  /odp. wychowawcy/ – do 22.12.2020 r.


Rada klasyfikacyjna śródroczna   – 28.01.2021 r.


II PÓŁROCZE

- Poinformowanie uczniów i rodziców o przewidywanych rocznych ocenach niedostatecznych oraz nagannym zachowaniu na miesiąc przed radą klasyfikacyjną /odp. wychowawcy/ – do 17.05.2021 r. 
Rodzice zobowiązani są do potwierdzenia zapoznania się z informację o przewidywanych ocenach.

- Poinformowanie uczniów i rodziców o przewidywanych ocenach rocznych na tydzień przed radą klasyfikacyjną  /odp. wychowawcy/ – do 10.06.2021 r.


Rada klasyfikacyjna roczna   –  17.06.2021 r.