Przejdź do treści Przejdź do menu

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie w ramach naszej strony internetowej korzystamy z plików cookies. Pliki cookies umożliwiają nam zapewnienie prawidłowego działania naszej strony internetowej oraz realizację jej funkcji.

Wykorzystywane w celu zapewnienia prawidłowego działania serwisu internetowego. Dzięki tym plikom nasz serwis internetowy jest wyświetlany prawidłowo oraz możesz z niego korzystać w bezpieczny sposób. Te pliki cookies są zawsze aktywne, chyba że zmodyfikujesz ustawienia swojej przeglądarki internetowej, co jednak może skutkować nieprawidłowym wyświetlaniem serwisu internetowego.

Innowacje pedagogiczne


INNOWACJE PEDAGOGICZNE 
2022/2023


TYTUŁ INNOWACJI AUTORZY,
NAUCZYCIELE REALIZUJĄCY INNOWACJĘ
Przygotowanie uczniów do egzaminu ósmoklasisty
z matematyki
Marzena Rak, Monika Pawlik
Mein Deutsch
(z wykorzystaniem programu Insta.Ling)
Małgorzata Laszczak 
Kulinarna przygoda w bibliotece Anna Kolber, Dorota Bem
Chemia i fizyka szuka przyrodnika Anna Wojaczek, Małgorzata Matusiak- Ordon
Podróżowanie przez czytanie Karina Czaplicka
PoczytAnki Anna Rodak- Treszczyńska, Anna Kolber
Elementy języka angielskiego w geografii Mirosław Kusak
„Terapeutyczne oddziaływanie zwierząt
podczas zajęć rewalidacyjnych”
Dominika Baumgart-Klisz


Innowacja pedagogiczna „Mein Deutsch” opiera się na pracy na platformie Insta.Ling, służącej uczniom w systematycznym zdobywaniu wiedzy, przyswajaniu nowych słów, a co za tym idzie doskonaleniu umiejętności językowych. Podstawowym założeniem programu Insta.Ling jest zmotywowanie uczniów do krótkiej kilku minutowej, ale systematycznej codziennej pracy z językiem niemieckim.

Nauka odbywa się  w ciekawej i nienużącej formie quizu - uczeń dopasowuje słówka, litery bądź frazy do zdania wyświetlonego na ekranie. Efektywne zarządzanie czasem, poprzez systematyczną pracę po około 5 minut dziennie przez tydzień, zmniejsza nie tylko wysiłek związany z wielogodzinną nauką, ale również przynosi lepsze efekty długofalowe.


Innowacja "Chemia i fizyka szuka przyrodnika" ma na celu zaciekawienie najmłodszych uczniów edukacją fizyczną i chemiczną.

Uczniowie biorący udział w tej innowacji będą w sposób twórczy, poprzez wykonywanie doświadczeń, poszukiwali odpowiedzi na przedstawione im zagadnienia. Ciekawie dobrane doświadczenia fizyczne i chemiczne otworzą przed nimi drzwi do krainy rozbudzającej ciekawość świata i chęć pogłębiania wiedzy związanej z naukami przyrodniczymi. Dodatkowo możliwość prezentacji swoich osiągnięć przed młodszymi kolegami pozwoli ukazać zdolności w pracy zespołowej oraz rozwinie umiejętności autoprezentacji. Podzielenie się swoją wiedzą z najmłodszymi klasami w szkole zakorzeni w uczniach przeświadczenie, iż chemia i fizyka to przedmioty "barwne" i "wesołe".


"Przygoda kulinarna w bibliotece" - Zajęcia kulinarne są doskonałym źródłem wiedzy dla uczniów, ze względu na wielorakie doznania zmysłowe. Są okazją do poznania otoczenia i integracji zmysłów w naturalnych, niewymuszonych sytuacjach.

Zajęcia są bardzo lubiane przez uczniów. Poprzez wspólne spotkania, nie tylko w atrakcyjny dla siebie sposób, organizują swój czas wolny, ale integrują się, uczą  pracy w grupie. Równocześnie nabywają umiejętności przydatnych w życiu, mając możliwość rozwoju zainteresowań sztuką kulinarną.

W trakcie zajęć praktycznych w kuchni uczniowie utrwalają wiedzę z zakresu BHP. Zapoznają się ze sposobem przyrządzania potraw. Uczą się estetycznego nakrywania stołu i eksponowania przygotowanego dania.

Nowatorski charakter innowacji polega na zintegrowaniu działań z zakresu rozwijania kreatywności, uspołeczniania, poprawie funkcjonowania osobistego i społecznego. Prowadzi do nabycia nowych kompetencji i stanowi element aktywizacji zawodowej uczniów. Pozwala na podniesienie samooceny uczniów.


„Terapeutyczne oddziaływanie zwierząt podczas zajęć rewalidacyjnych” - Realizacja innowacji odbywa się w ramach zajęć rewalidacyjnych. Program obejmuje 3h zajęć w miesiącu. Uczniowie z dużą ciekawością i zaangażowaniem biorą udział w zajęciach. Wykazują się odwagą, twórczą postawą oraz otwartością na proponowane aktywności z udziałem zwierząt.

Celem innowacji jest również wspomaganie uczniów w rozpoznaniu własnych sposobów radzenia sobie ze stresem oraz rozwijania ciekawości i wiedzy na temat życia zwierząt. Przeprowadzona innowacja zdecydowanie poprawiła wiedzę uczniów jak również przełamała lęk przed niektórymi zwierzętami. Uczniowie ocenili innowację jako przydatną, ciekawą i wartościową.


Przygotowanie uczniów do egzaminu ósmoklasisty z matematyki - Zajęcia w zamierzeniu mają stanowić dopełnienie lekcji matematyki, aby dokładniej przygotować uczniów do egzaminu. Mają na celu lepsze poznanie standardów egzaminacyjnych, oswojenie ucznia z typami zadań stosowanych na egzaminie i różnymi sposobami ich rozwiązywania oraz utrwalenie wiadomości i umiejętności poznanych na lekcjach. Czas na zajęciach poświęcany jest na rozwiązywanie arkuszy egzaminacyjnych. W czasie rozwiązywania zadań uczniowie doskonalą umiejętność stosowania terminów, pojęć i procedur. Szczególna uwagę zwracamy na uwrażliwianie ich na udzielanie trafnych odpowiedzi, zgodnych z treścią zadania oraz sprawdzanie otrzymanych odpowiedzi i poprawiania błędów.

Udział w zajęciach jest dobrowolny, lecz założone cele są możliwe do osiągnięcia wtedy, gdy uczniowie uczęszczają na zajęcia systematycznie i wkładają w nie dużo samodzielnej pracy.

Poza tradycyjnymi metodami prowadzenia zajęć (wykład na dany temat i ćwiczenia), zastosowane będą również metody aktywizujące uczniów, np. praca w grupach, dyskusja, gry dydaktyczne.