SZKOŁA Z LOTU PTAKA


E-MAIL: 
sp1bielsko@op.pl

   

TELEFON I FAX: 
(033) 81-222-95 

 HISTORIA SZKOŁY NASZ PATRON ORGANIZACJA R. SZK. LOKALIZACJA GAZETKA "JEDYNKA"

 


ŚWIETLICA SZKOLNA

Co słychać w świetlicy?

xfotogaleria ---> OBCHODY DNIA BEZPIECZNEGO INTERNETU-2019 ---> fotogaleria


EDUKACJA O INTERNECIE, KONKURSY PLASTYCZNE, WARSZTATY Z KOŁEM INFORMATYCZNYM

 • KONKURSY PLASTYCZNE:
  KATEGORIA: RYSUNEK "STOP CYBERPRZEMOCY"
  I miejsce
       – Marika Brzykowska 2b
  II miejsce    – Iza Sadlok 2b
  III miejsce   – Zosia Adamczyk 1c
  Wyróżnienia: Natasza Sawicka 2c, Nikola Distel 2b
  KATEGORIA: KOLOROWANKA "UWAŻAJ W SIECI"
  I miejsce
       – Marysia Niesyt 3a
  II miejsce    – Mateusz Górowski 2c
  III miejsce   – Filip Drąg 2c
  Organizatorzy: Anna Borowa, Elżbieta Mikołajczyk, Monika Borowy

EUROPEJSKI TYDZIEŃ EDUKACJI INFORMATYCZNEJ

ŚWIETLICA KODUJE OZOBOTY

24.X.2018 r. odwiedziło nas szkolne koło informatyczne, którego doświadczeni już
w kodowaniu uczestnicy, przeprowadzili zajęcia z robotyki dla młodszych kolegów. 

ZAPRASZAMY DO OBEJRZENIA FOTOGALERII I FILMIKÓW Z TYCH WARSZTATÓW
__________________________________________________

 • Projekt - Zawody świata
  -
  Zawód: ogrodnik                                                                                                   ---> fotogaleria 

  xxxxxx         xxxxxx
   

 • Tropimy ślady wiosny w parku i okolicy szkoły.                                              
                            

   

 • Wizyta w kwiaciarni.
  Zakup do świetlicy wiosennych roślin: rzeżuchy, bratka i pierwiosnka.   
                           

   

 • Warsztaty plastyczne ,,Wiosenna łąka’’                                                               
                           

  __________________________________________________


  Wielkanoc w świetlicy                                                   ---> fotogaleria

  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

   

  __________________________________________________

 • Projekt - Zawody świata

  - Zawód: krawiec                                                                                
  ---> fotogaleria

  xxxxxxxxxxxxx

  _________________________________________________

 • Świetlicowe kółko plastyczne /prowadzi Ewa Wilman/.
                                                                                                      Prace dzieci  ---> fotogaleria


                       
   

 •  22.I.2018 R. - Dzień Babci i Dziadka w świetlicy                          ---> fotogaleria

                     
   

 • "Świetlicowe warsztaty plastyczne - quilling’’                               ---> fotogaleria
  /przeprowadziła Ewa Wilman/
   

                             

---------------------------------------------------------------------------------

Świetlica szkolna
czynna w godzinach od 6.30 do 16.30
 
 
                
 
 

OGÓLNE CELE PROGRAMOWE PRACY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEJ
W ŚWIETLICY SZKOLNEJ

1.   Zaspokojenie potrzeb wychowanków w zakresie zorganizowanej opieki dla dzieci.

2.    Przygotowanie dziecka do samodzielności.

3.    Pomoc w odkrywaniu własnych możliwości, predyspozycji, talentów oraz ich twórczego wykorzystywania.

4.    Propagowanie zdrowego stylu życia, kształtowanie właściwych nawyków zdrowotnych.

5.    Wpajanie szacunku dla tradycji, historii narodowej oraz symboli narodowych.

6.    Uczenie właściwych, bezpiecznych zachowań w różnych sytuacjach.

7.    Właściwe i bezpieczne korzystanie z dóbr przyrody.

8.    Wspieranie rozwoju dziecka młodszego na I – wszym i kolejnych etapach edukacyjnych w związku obniżeniem wieku realizacji obowiązku szkolnego.

9.    Profilaktyka agresji, przemocy w szkołach.

WYCHOWANKOWIE ŚWIETLICY:

1.    Mają zapewnioną i zorganizowaną opiekę wychowawczą.

2.    Kształtują właściwe postawy etyczno-moralne, wyrabiają osobowościowe cechy charakteru, takie jak: pracowitość, uczciwość, zdyscyplinowanie.

3.    Są wdrażani do samodzielnej pracy umysłowej.

4.    Mają zorganizowaną pomoc w nauce.

5.    Utrwalają wiadomości szkolne.

6.    Mogą liczyć na pomoc w pokonywaniu trudności w nauce.

7.    Rozwijają swoje uzdolnienia i zainteresowania intelektualne, artystyczne i techniczne.

8.    Poznają właściwe sposoby spędzania czasu wolnego.

9.    Wyrabiają nawyki kulturalnej rozrywki, sportu i zabawy oraz pobytu na wolnym powietrzu.

10. Kształtują nawyki kulturalnego zachowania się w domu, szkole i w swoim środowisku.

11. Dbają o dobre imię i honor szkoły.

12. Szanują tradycje i symbole narodowe.

13. Mają szacunek dla dobra wspólnego, jak i cudzej własności i pracy.

14. Kształtują umiejętność właściwego i bezpiecznego korzystania z dóbr przyrody.

15. Rozwijają poczucie estetyki oraz wrażliwości na ład, porządek oraz wdrażają zasady higieny osobistej.

16. Dbają o bezpieczeństwo własne i innych.
 


pobierz ---> REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ

       ZAWIERA:

·         ZASADY FUNKCJONOWANIA PRACY ŚWIETLICY SZKOLNEJ

·         OBOWIĄZKI I PRAWA WYCHOWAWCY

·         OBOWIĄZKI I PRAWA RODZICÓW

·         OBOWIĄZKI I PRAWA WYCHOWANKA

·         KARY

·         WYRÓŻNIENIA
 

MIESIĘCZNY PLAN PRACY ŚWIETLICY SZKOLNEJ 2016/2017

TEMATY TYGODNIA

IX. WRZESIEŃ
1.
   
Żegnajcie wakacje – witaj szkoło!
2.    W świetlicowej gromadzie.
3.    Bezpieczna droga do szkoły.
4.    Dary jesieni.
5.    Przyjaciel to skarb.  

X. PAŹDZIERNIK
1.   
Nasi domowi pupile.
2.    Dzień Edukacji Narodowej.
3.    Dawno, dawno temu - bajki i bajeczki.
4.    Nasza stolica.

XI. LISTOPAD
1.
   
Pamiętamy o tych, co odeszli.
2.    Święto Niepodległości.
3.    Dookoła świata - różne kultury i tradycje
4.    Światowy Dzień Pluszowego Misia.
5.    Andrzejki.

XII GRUDZIEŃ
1.
   
Mikołajki.
2.    Witaj Zimo!
3.    Święta Bożego Narodzenia.

I. STYCZEŃ
1.
   
Zimowy wypoczynek na sportowo.

2.    Dzień Babci i Dziadka.

II. LUTY

1.    Najciekawsze zawody świata.

2.    Dzień Bezpiecznego Internetu.

3.    Walentynki.

4.    Czas Karnawału.

III. MARZEC

1.    Książka - dobra na wszystko.

2.    Dzień Kobiet.

3.    Świat moich marzeń.

4.    Powitanie wiosny.

5.    Moje hobby.

IV. KWIECIEŃ 

1.    Wiosenne przebudzenie w ogrodzie.

2.    Wielkanocne zwyczaje.

3.    Święto Ziemi.

4.    Afrykańska Przygoda

V. MAJ

1.    Wiwat Maj!

2.    Ruch to zdrowie.

3.    Podróże do gwiazd

4.    Nasze kochane mamy.

VI. CZERWIEC

1.    Świat dziecka.

2.    Czas na wyprawę.

3.    Powitanie lata.

4.    Żegnaj szkoło, witajcie wakacje!

ŚWIETLICA  - BAWI, UCZY I WYCHOWUJE!

            Staramy się, aby każdego dnia dzieci uczestniczyły w ciekawych zajęciach tematycznych zgodnie z planem pracy świetlicy. Ponadto uczniowie mają możliwość odrabiania zadania domowego, uzyskania pomocy w nauce, powtórzenia i utrwalenia materiału oraz uzyskania niezbędnego wsparcia w procesie edukacyjnym.
            Świetlica to nie tylko nauka, ale także zabawa, sport, rekreacja i rozwijanie talentów. Nasi uczniowie często biorą udział w zajęciach plastycznych, wykonując dekoracje i materiały na gazetki. Ruch to zdrowie, dlatego też jeśli to tylko możliwe, wychodzimy z dziećmi na plac zabaw, boisko czy spacer oraz salę gimnastyczną lub korekcyjną. Również w salach świetlicy prowadzone są zajęciach ruchowe, takie jak: zabawy z piłką, przyrządami, zabawy przy muzyce, tańce i zabawy integracyjne.
Każdy dzień w świetlicy przynosi nowe wyzwania i niespodzianki. Praca z tak dużą grupą dzieci to nie lada wyzwanie! Trzeba umiejętnie pogodzić różnorodność charakterów, dostrzegając indywidualne potrzeby każdego ucznia, jednocześnie, zapewniając bezpieczeństwo i atrakcyjność zajęć. Zadowolenie i uśmiech dziecka oraz dobre słowo i docenienie naszej ciężkiej pracy przez rodziców to dla wychowawców świetlicy największa satysfakcja.

---------------------------------------------------------------------------------
 

  

 
 


PROGRAMY:
 

AKTUALNOŚCI

KOMUNIKATY BIEŻĄCE


DOKUMENTY SZKOŁY

GRONO PEDAGOGICZNE

KLASY I WYCHOWAWCY

ZESTAW PROGRAMÓW

ZESTAW PODRĘCZNIKÓW


SAMORZĄD UCZNIOWSKI

PLAN LEKCJI


KALENDARZ IMPREZ

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE

NASZE SUKCESY

FOTOGALERIA

ŚWIETLICA


BIBLIOTEKA

REKRUTACJA DO KLASY I

PEDAGOG SZKOLNY


BEZPIECZNY INTERNET

KARTA ROWEROWA


DORADZTWO ZAWODOWE

GRY EDUKACYJNE

PRZYDATNE LINKI

RADA RODZICÓW


ARCHIWUM SP1 2006-19


GODZINY PRACY
sekretariatu szkoły
800-1530


OCHRONA NAUCZYCIELA
JAKO FUNKCJONARIUSZA PUBLICZNEGO

Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych
e-mail;
iod.sp1@mzo.bielsko.pl


INFORMACJE O SZKOLE:


http://sp1.bip.mzo.bielsko.pl/http://www.mzo.bielsko.pl/
 


 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień cookies w Twojej przeglądarce.

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 im. Bohaterów Westerplatte
 43-300 Bielsko-Biała  ul. Józefa Rymera 2  woj. śląskie