SZKOŁA Z LOTU PTAKA


E-MAIL: 
sp1bielsko@op.pl

   

TELEFON I FAX: 
(033) 81-222-95 

   HISTORIA SZKOŁY NASZ PATRON LOKALIZACJA IZBA REGIONALNA ORGANIZACJA R. SZK. GAZETKA "JEDYNKA"

 
ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO
2018/2019
 

http://www.kalendarzswiat.pl/kalendarz_szkolny

Czas trwania zajęć edukacyjnych  

L.P. LEKCJE PRZERWY

1.

715 - 800 800 - 810
2. 810 - 855 855 - 905
3. 905 - 950 950 - 1000
4. 1000 - 1045 1045 - 1105
5. 1105 - 1150 1150 - 1210
6. 1210 - 1255 1255 - 1305
7. 1305 - 1350 1350 - 1400
8. 1400 - 1445 1445 - 1455
9. 1455 - 1540 1540 - 1550
10. 1550 - 1635 1635 - 1645

PRZERWY REKREACYJNE: 1045 - 1105, 1150 - 1210

Organizacja roku szkolnego w naszej szkole:

Rozpoczęcie roku szkolnego   

03.09.2018 r.
Zimowa przerwa świąteczna       23-31.12.2018 r.
Ferie zimowe /w woj. śląskim      11-24.02.2019 r.
Wiosenna przerwa świąteczna   18-23.04.2019 r.
Zakończenie roku szkolnego      19.06.2019 r.

Dodatkowe wolne dni od zajęć dydaktycznych:

2.11.2018 r., 2,3,4.01.2019 r., 3 dni - egzamin ósmoklasisty (15-17.04.2019 r.), 2.05.2019 r.


Godziny pracy szkoły:

Sekretariat szkoły:

poniedziałek –
piątek  800 – 1530

Pedagog i psycholog szkolny


Dni tygodnia
X
Pedagog
Małgorzata Ścieszka
Pedagog
Joanna
Wojtuś
Psycholog
Aurelian
Malik

Poniedziałek
X
800 - 1400 1355 - 1455 1200 - 1530

Wtorek
 
800 - 1200 1200 - 1300
1450 - 1650
-------------

Środa
X
800 - 1200  800 - 1000
1200 - 1400
1500 - 1600
-------------

Czwartek
X
1100 - 1600 800 - 900 715 - 1100

Piątek
 
1200 - 1500 1000 - 1100 715 - 1100

Świetlica

poniedziałek – piątek –  630 - 1635
(Prosimy o punktualne odbieranie dzieci ze świetlicy).

Pielęgniarka szkolna


Dni tygodnia
 
Czas pracy

Poniedziałek
 
 730 - 1040

Wtorek
 
 730 - 1110

Środa
 
1150 - 1530

Czwartek
 
 730 - 1500

Piątek
 
-------------

  Stołówka

Cena obiadów szkolnych: 5,50 zł /dla uczniów/

Uczniowie jedzą obiady w 2 turach:

1 tura -
1045 - 1105  1a, 1b, 2a, 2c, 3a, 4b, 4c, 4e, 4f, 5b

     2 tura - 1150 - 1210  1c, 1d, 2b, 4a, 5a, 5c, 5d, klasy 6-8

REGULAMIN KORZYSTANIA Z OBIADÓW ORAZ PŁATNOŚCI ZA OBIADY
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W BIELSKU


Zebrania i konsultacje z rodzicami uczniów klas I – VIII:

I półrocze:

Spotkania z rodzicami Data Godzina
zebrania klasowe 1 - 8 06.09.2018 r. godzinę ustalają wychowawcy
konsultacje indywidualne 04.10.2018 r. (1700 - 1745)
zebrania klasowe  4 - 8 08.11.2018 r. godzinę ustalają wychowawcy
zebrania klasowe  1 - 3 15.11.2018 r. godzinę ustalają wychowawcy
zebrania klasowe  4 - 8 06.12.2018 r. godzinę ustalają wychowawcy
zebrania klasowe  1 - 3 07.12.2018 r. godzinę ustalają wychowawcy
konsultacje indywidualne 10.01.2019 r. (1700 - 1745)
wywiadówki dla klas 4 - 8 07.02.2019 r. godzinę ustalają wychowawcy
wywiadówki dla klas 1 - 3 08.02.2019 r. godzinę ustalają wychowawcy

II półrocze:

Spotkania z rodzicami Data Godzina
zebrania klasowe  1 - 8 04.04.2019 r. godzinę ustalają wychowawcy
zebrania klasowe  1 - 8 16.05.2019 r. godzinę ustalają wychowawcy
wywiadówki dla klas 1 - 8 13.06.2019 r. godzinę ustalają wychowawcy

Klasyfikacja śródroczna oraz roczna:

I półrocze:

- Poinformowanie uczniów i rodziców o przewidywanych ocenach niedostatecznych - .do 17.12.2018 r.
  /odp. nauczyciele przedmiotów/ oraz nagannym zachowaniu na miesiąc przed radą klasyfikacyjną. /odp. wych/
- Poinformowanie uczniów i rodziców o przewidywanych ocenach śródrocznych na tydzień przed radą klasyfikacyjną   
  /odp. wychowawcy/.- do 10.01.2019 r. 
  Rodzice zobowiązani są podpisać informację o przewidywanych ocenach.
- Rada klasyfikacyjna śródroczna   –  17.01.2019 r.
- Rada podsumowująca I półrocze –  24.01.2019 r.
 

II półrocze:

- Poinformowanie uczniów i rodziców o przewidywanych ocenach niedostatecznych -  do 13.05.2019 r.
   /odp. nauczyciele przedmiotów/ oraz nagannym zachowaniu na miesiąc przed radą klasyfikacyjną.
   /odp. wychowawcy/.
- Poinformowanie uczniów i rodziców o przewidywanych ocenach rocznych na tydzień przed radą klasyfikacyjną 
   /odp. wychowawcy/. - do 6.06.2019 r.
   Rodzice zobowiązani są podpisać informację o przewidywanych ocenach.
- Rada klasyfikacyjna roczna           – 13.06.2019 r.
- Rada podsumowująca II półrocze – 19.06.2019 r.

Cykl imprez integrujących szkołę ze środowiskiem lokalnym
:

1.Wrzesień – Rajd Rowerowy   (koordynator: M. Rasała, R. Ruczka)

2.Grudzień – Gwiazdka w Jedynce (koordynator I. Podleśna, K. Kwaśna, M. Czarnota)

3. Styczeń – Dzień Babci i Dziadka ( A. Borowa, M. Borowy, E. Mikołajczyk, B. Wasilewska)

 udział szkoły w Orszaku Trzech Króli (K. Kwaśna, I. Podleśna, M. Czarnota)

4. Marzec – Z Rodziną na sportowo - duety rodzinne (koordynator: B. Michalska-Kaps, I. Łukosz-Malarz)

5. Maj udział w korowodzie z okazji Dni Bielska-Białej (koordynator- U. Wajda)

 Dzień Mamy i Taty na sportowo (koordynator D. Wiktor)

6. Czerwiec – II Piknik Szkolny (koordynator: M. Kazanecka)

Realizowane projekty i programy przez cały rok szkolny:

 • Środowiskowy Program Wychowania Zdrowotnego we współpracy z Wydziałem Zdrowia i Polityki Społecznej 
  Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej

 • Program profilaktyki wg Kołodziejczyka "Spójrz Inaczej".

 • Szkolny Program Profilaktyczny.

Inne ważne informacje:

 • W trosce o bezpieczeństwo dzieci informujemy, że rodziców/opiekunów obowiązuje zakaz wchodzenia na piętra, gdzie odbywają się zajęcia lekcyjne (wyjątkowo po zgłoszeniu pracownikowi szkoły na portierni lub w sekretariacie.

 • Uczeń może zostać zwolniony z zajęć wychowania fizycznego jedynie na wniosek lekarza oraz
  po wydaniu decyzji przez dyrektora szkoły (podanie do dyrektora szkoły wraz z zaświadczeniem lekarskim).

 • Uczeń może być zwolniony z lekcji tylko po okazaniu pisemnej prośby rodziców lub osobiście
  przez rodziców/opiekunów prawnych ucznia.

Informujemy, że parking szkolny przeznaczony jest dla pracowników szkoły. Prosimy nie parkować samochodów przed bramami wjazdowymi do szkoły.

Rodziców oraz inne osoby przyprowadzające i odbierające dzieci ze szkoły proszone są o wchodzenie do szkoły przez szatnię, głównym wejściem można wchodzić tylko do sekretariatu.

Zapraszamy wszystkich do udziału w realizacji naszych przedsięwzięć
dydaktyczno-wychowawczych.
 


PROGRAMY: 

 

AKTUALNOŚCI

KOMUNIKATY BIEŻĄCE


DOKUMENTY SZKOŁY

GRONO PEDAGOGICZNE

KLASY I WYCHOWAWCY

ZESTAW PROGRAMÓW

ZESTAW PODRĘCZNIKÓW


SAMORZĄD UCZNIOWSKI

PLAN LEKCJI


KALENDARZ IMPREZ

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE

NASZE SUKCESY

FOTOGALERIA

ŚWIETLICA


BIBLIOTEKA

REKRUTACJA DO KLASY I

PEDAGOG SZKOLNY


BEZPIECZNY INTERNET


KARTA ROWEROWA


DORADZTWO ZAWODOWE

GRY EDUKACYJNE

PRZYDATNE LINKI

RADA RODZICÓW


ARCHIWUM SP1 2006-17


GODZINY PRACY
sekretariatu szkoły
800-1530


OCHRONA NAUCZYCIELA
JAKO FUNKCJONARIUSZA PUBLICZNEGO

Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych
e-mail;
iod.sp1@mzo.bielsko.pl


INFORMACJE O SZKOLE:


http://sp1.bip.mzo.bielsko.pl/http://www.mzo.bielsko.pl/
 


 

     

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień cookies w Twojej przeglądarce.

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 im. Bohaterów Westerplatte
 43-300 Bielsko-Biała  ul. Józefa Rymera 2  woj. śląskie
Copyright © 2015 SP1  Administrator strony: bzonka@op.pl