SZKOŁA Z LOTU PTAKA


E-MAIL: 
sp1bielsko@op.pl

   

TELEFON I FAX: 
(033) 81-222-95 

 HISTORIA SZKOŁY NASZ PATRON ORGANIZACJA R. SZK. LOKALIZACJA "NEWSY JEDYNKI"

 


ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO 2019/2020 

http://www.kalendarzswiat.pl/kalendarz_szkolny

Czas trwania zajęć edukacyjnych  

 L.P.

 

LEKCJE

PRZERWY

1.   715 - 800 800 - 810
2.   810 - 855 855 - 905
3.   905 - 950 950 - 1000
4.   1000 - 1045 1045 - 1105
5.   1105 - 1150 1150 - 1210
6.   1210 - 1255 1255 - 1305
7.   1305 - 1350 1350 - 1400
8.   1400 - 1445 1445 - 1455
9.   1455 - 1540 1540 - 1550
10.   1550 - 1635 1635 - 1645

 PRZERWY REKREACYJNE:  1045 - 1105, 1150 - 1210

Organizacja roku szkolnego w naszej szkole:

Rozpoczęcie roku szkolnego   

2 IX 2019 r.
Zimowa przerwa świąteczna       2331 XII 2019 r.
Ferie zimowe /w woj. śląskim      13-26 I 2020 r.
Wiosenna przerwa świąteczna   914 IV 2020 r.
Zakończenie roku szkolnego      26 VI.2020 r.
Ferie letnie - wakacje 27 VI-31 VIII 2020 r

Dodatkowe wolne dni od zajęć dydaktycznych:

14 X 2019 r., 29-30 IV 2020 r., 12 VI 2020 r., 25 VI 2020 r., egzamin klas VIII: 16, 17, 18 VI 2020 r.


Godziny pracy szkoły:

Sekretariat szkoły:

poniedziałek –
piątek  800 – 1530
 

Pedagodzy szkolni:

Dni tygodnia

Małgorzata Ścieszka Joanna Wojtuś  
PoniedziałekX

 800 - 1300

1200 - 1600

 
Wtorek

1100 - 1600

 700  - 1100

 
Środa

 800  - 1300

1100  - 1500
1600  - 1700

 
Czwartek

1200  - 1600

 700  - 1100

 
Piątek

 800  - 1100

1100  - 1600

 

Świetlica

poniedziałek – piątek –  630 - 1635
(Prosimy o punktualne odbieranie dzieci ze świetlicy).

Pielęgniarka szkolna

Dni tygodnia

Czas pracy

 

Poniedziałek 730 - 1045  
Wtorek 730 - 1110  
Środa 1150 - 1530  
Czwartek  730 - 1500  
Piątek -------------  

  Stołówka

Cena obiadów szkolnych: 6,50 zł /dla uczniów/

Uczniowie jedzą obiady w 2 turach:

1 tura -
1045 - 1105  

     2 tura - 1150 - 1210

REGULAMIN KORZYSTANIA Z OBIADÓW ORAZ PŁATNOŚCI ZA OBIADY
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W BIELSKU


Spotkania z rodzicami uczniów klas I – VIII:

I półrocze:

Spotkania z rodzicami Data

 

Godzina
Zebrania klasowe
klasy I-III
klasy IV-VIII

06.09.2019 r.
05.09.2019 r.
 

1700
1700

Konsultacje indywidualne 03.10.2019 r.  

1700 - 1745

Zebrania klasowe
klasy I-III
klasy IV-VIII
Konsultacje indywidualne

07.11.2019 r.
08.11.2019 r.
 

1700
1700
1730 - 1800

Konsultacje indywidualne 05.12.2019 r.  

1700 - 1745

Wywiadówki
klasy I-III
klasy IV-VIII

07.02.2019 r.
06.02.2019 r.
 


1700
1700

II półrocze:

Spotkania z rodzicami Data

 

Godzina
Konsultacje indywidualne 05.03.2020 r.  

1700 - 1745

Zebrania klasowe
w formie zdalnej

klasy I-III
klasy IV-VIII


08.06.2020 r. 08.06.2020 r.
 16
00 - 1700
16
00 - 1700

Konsultacje indywidualne      
Wywiadówki
klasy I-III
klasy IV-VIII
     

Klasyfikacja śródroczna oraz roczna:

I półrocze:

- Poinformowanie uczniów i rodziców o przewidywanych ocenach niedostatecznych oraz nagannym zachowaniu na miesiąc przed radą klasyfikacyjną /odp. wychowawcy/. do 9.12.2019 r.
Rodzice zobowiązani są podpisać informację o przewidywanych ocenach.
- Poinformowanie uczniów i rodziców o przewidywanych ocenach śródrocznych na tydzień przed radą klasyfikacyjną   
  /odp. wychowawcy/
do 20.12.2019 r.
- Rada klasyfikacyjna śródroczna   –  9.01.2020 r.
- Rada podsumowująca I półrocze –  30.01.2020 r.
 

II półrocze:

- Poinformowanie uczniów i rodziców o przewidywanych ocenach niedostatecznych oraz nagannym zachowaniu na miesiąc przed radą klasyfikacyjną /odp. wychowawcy/ 19.05.2020 r.
Rodzice zobowiązani są podpisać informację o przewidywanych ocenach.
- Poinformowanie uczniów i rodziców o przewidywanych ocenach rocznych na tydzień przed radą klasyfikacyjną 
   /odp. wychowawcy/
– 12.06.2020 r.
- Rada klasyfikacyjna roczna           – 19.06.2020 r.
- Rada podsumowująca II półrocze – 25.06.2020 r.


Imprezy integrujące szkołę ze środowiskiem lokalnym
:
xxx

1. Wrzesień – Rajd Rowerowy   (koordynator: M. Rasała, R. Ruczka)

2.
Grudzień – Gwiazdka w Jedynce (koordynator I. Podleśna, K. Kwaśna, M. Czarnota)

3.
Styczeń – Dzień Babci i Dziadka ( A. Borowa, M. Borowy, E. Mikołajczyk,)
                 – udział szkoły w Orszaku Trzech Króli (K. Kwaśna, I. Podleśna, M. Czarnota)

4.
Marzec – Z Rodziną na sportowo - duety rodzinne (koordynator: B. Michalska-Kaps,
                   I. Łukosz-Malarz, K. Kwaśna, E. Sadowska)

5.
Maj – udział w korowodzie z okazji Dni Bielska-Białej (koordynator: Cz. Mika)
           – Dzień Mamy i Taty na sportowo (koordynator: M. Rasała)

6.
Czerwiec – II Piknik Szkolny (koordynator: M. Kazanecka)

Realizowane projekty i programy przez cały rok szkolny:

 • Środowiskowy Program Wychowania Zdrowotnego

 • Program profilaktyki wg Kołodziejczyka "Spójrz Inaczej".

 • Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny.

 • Program „Zachowaj Trzeźwy Umysł”

Inne ważne informacje:

 • W trosce o bezpieczeństwo dzieci informujemy, że rodziców/opiekunów obowiązuje zakaz wchodzenia na piętra,
  gdzie odbywają się zajęcia lekcyjne (wyjątkowo po zgłoszeniu pracownikowi szkoły na portierni lub w sekretariacie).

 • Uczeń może zostać zwolniony z zajęć wychowania fizycznego jedynie na wniosek lekarza oraz
  po wydaniu decyzji przez dyrektora szkoły (podanie do dyrektora szkoły wraz z zaświadczeniem lekarskim).

 • Uczeń może być zwolniony z lekcji tylko po okazaniu pisemnej prośby rodziców lub osobiście
  przez rodziców/opiekunów prawnych ucznia.

Informujemy, że parking szkolny przeznaczony jest dla pracowników szkoły. Prosimy nie parkować samochodów przed bramami wjazdowymi do szkoły.

Rodziców oraz inne osoby przyprowadzające i odbierające dzieci ze szkoły proszone są o wchodzenie do szkoły przez szatnię, głównym wejściem można wchodzić tylko do sekretariatu.

Zapraszamy wszystkich do udziału w realizacji naszych przedsięwzięć
dydaktyczno-wychowawczych.

 
 

 

PROGRAMY I AKCJE:

:
AKTUALNOŚCI

DOKUMENTY SZKOŁY

GRONO PEDAGOGICZNE

KLASY I WYCHOWAWCY

ZESTAW PROGRAMÓW

ZESTAW PODRĘCZNIKÓW


SAMORZĄD UCZNIOWSKI

PLAN LEKCJI


KALENDARZ IMPREZ

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE

NASZE SUKCESY

FOTOGALERIA


PEDAGOG SZKOLNY


ŚWIETLICA


BIBLIOTEKA

REKRUTACJA DO KLASY I

DORADZTWO ZAWODOWE

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

BEZPIECZNY INTERNET

KARTA ROWEROWA


GRY EDUKACYJNE

PRZYDATNE LINKI

RADA RODZICÓW


ARCHIWUM SP1 2006-19

GODZINY PRACY
sekretariatu szkoły
800-1530

OCHRONA NAUCZYCIELA
JAKO FUNKCJONARIUSZA PUBLICZNEGO

Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych
e-mail;
iod.sp1@mzo.bielsko.pl

INFORMACJE O SZKOLE:


http://sp1.bip.mzo.bielsko.pl/
 


http://www.mzo.bielsko.pl/
 

 


 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień cookies w Twojej przeglądarce.

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 im. Bohaterów Westerplatte
 43-300 Bielsko-Biała  ul. Dywizji Kościuszkowskiej 2  woj. śląskie