SZKOŁA Z LOTU PTAKA


E-MAIL: 
sp1bielsko@op.pl

   

TELEFON I FAX: 
(033) 81-222-95 

 HISTORIA SZKOŁY NASZ PATRON ORGANIZACJA R. SZK. LOKALIZACJA "NEWSY JEDYNKI"

 


KALENDARZ IMPREZ SZKOLNYCH 2019/2020  IMPREZY SZKOLNE

L.P.

RODZAJ IMPREZY

FORMA REALIZACJI

OSOBA ODPOWIEDZIALNA

TERMIN REALIZACJI

UWAGI

1

 Inauguracja roku szkolnego
 2019/2020

 Akademia dla klas I -  III
 Dekoracja
 Akademia dla kl. IV-VIII

 Cz. Mika

 M. Rak

02.09.2019

 

Obowiązuje odświętny strój

2

 Europejski Dzień Języków 
 Obcych

 A. Czarnota

 B. Ciesielczyk
 A. Czarnota

09.2019

 

3

 Pasowanie na czytelnika 
 biblioteki szkolnej

 

 n-le bibliotekarze

03. 2020

 

4

 Inauguracja pracy
 Samorządu Uczniowskiego

 Pierwsze zebranie 
 samorządu

 M. Pastor
 K. Kwaśna

09.2019

 

5

 Światowy Dzień Tabliczki 
 Mnożenia

 

 M Kazanecka
 K. Wygaś

09.2019

 

6

 Wycieczka dla klas 4-8

 Wycieczka piesza
 klasy IV-VIII

 wychowawcy

09./10.2019

 

7

 Impreza rekreacyjna
 dla klas I-III

 Wyjście w teren,  
 zabawy,
 konkursy kl. I-III

 Koordynator:
 T. Mika

09./10.2019

 

8

 Ślubowanie uczniów klas I

 Program artystyczny 
 i dekoracja

 B. Michalska-Kaps

27.09.2019

 

9

 Święto KEN

 akademia

 I. Kozłowska-Karcz

14.10.2019

 

10

 Święto drzewa

 Konkurs plastyczny, 
 wystawa

 I. Łukosz-Malarz (I-III)  
 M. Korzus (IV-VIII)

10.2019

 

11

 Haloween

 Dyskoteka

 A. Czarnota,
 M. Nycz
 B. Ciesielczyk
 M. Laszczak

10.2019

 

12

 Święto Niepodległości

 Apele:
 Klasy I-III
 Klasy IV-V
 Klasy VI-VIII
 Dekoracja:


 B. Michalska-Kaps
 I. Kuśnierz,
 U. Wajda
 A. Treszczyńska-Rodak

przed 11.11.2019

Obowiązuje odświętny strój

13

 Andrzejki

 Dyskoteka IV-VIII

 Opiekunowie grup  
 wiekowych

11.2019

 

14

 Karnawał w Jedynce

 Bale karnawałowe

 Opiekunowie grup 
 wiekowych

01.2020

 

15

 Gwiazdka w Jedynce

 Jasełka
 Wystawa ozdób 
 świątecznych

 I. Podlena
 K. Kwaśna
 M. Czarnota

12.2019

 

16

 Przegląd piosenki regionalnej

 Klasy I-III

 M. Pycia
 E Drożdż

02.2020

 

17

 Walentynki            

 Dyskoteka, poczta 
 Walentynkowa

 Samorząd,
 opiekunowie samorządu

02.2020

 

18

 Lokalne obchody Dnia 
 Bezpiecznego Internetu

 Wystawa,
 konkursy

 B. Pawlik
 U. Wajda
 K. Wygaś

02.2020

 

19

 Duety rodzinne na sportowo

 

 B. Michalska-Kaps
 I. Łukosz-Malarz
 K. Kwaśna
 E. Sadowska

03.2020

 

20

 Pierwszy Dzień Wiosny

 

 Klasy I-III

 Klasy IV-VIII
 Konkurs talentów

 M. Zawiła
 Cz. Mika
 E. Michulec
 U. Spaczek

 21.03.2020

 

21

 Święta Wielkanocne

 Apele
 Klasy I-III
 Klasy IV-VIII 

 
 U. Stańco
 A. Czarnota

 
08.04.2020

 

22

 Dzień Ziemi

 Wystawy, zajęcia  
 ekologiczne, konkursy, 
 apele

 E. Sadowska
 B. Michalska-Kaps

04.2020

 

23

 Rocznica Konstytucji 3 Maja

 Przegląd Pieśni
 Patriotycznej
 klasy IV-VIII

 J. Góra, I. Kuśnierz
 E. Wilman  
 L Romańska  
 wychowawcy

05.2020

Obowiązuje odświętny strój

24

 Dzień Rodzica

 Uroczyste spotkania 
 klasowe

 wychowawcy

26-31.05. 2020

 

25

 Dzień Mamy i Taty
 na sportowo

 

 Koordynator
 M. Rasała
 n-le wf

05.2020

 

26

 Dzień Dziecka

 

 Dzień sportu - zawody 
 sportowe o puchar
 Dyrektora SP1
 (klasy IV-VIII)

 Koordynator:
 R. Ruczka
 n-le wf

1.06.2020

 

 

27

 II Piknik Szkolny

 Dzień otwarty szkoły

 Koordynator:
 M. Kazanecka

06.2020

Współpraca z Radą Rodziców

28

 Podsumowanie roku 
 szkolnego

 Apele w grupach  
 wiekowych

 Opiekunowie grup  
 wiekowych

06.2020

 

29

 Uroczyste zakończenie roku 
 szkolnego

 Pożegnanie klas VIII

 

 Klasy I-III
 Klasy IV-VI
 dekoracja
 Klasy VII-VIII
 Klasa 7b - program 
 artystyczny

 M. Pycia
 M. Pastor
 A. Treszczyńska-Rodak
 B. Ciesielczyk 
 (koordynacja całej
 uroczystości)

26.06.2020

Obowiązuje odświętny strój

30

 Inauguracja roku szkolnego
 2020/2021

 Akademia dla klas I-III
 Dekoracja
 Akademia dla kl. IV-VIII

 E. Sadowska
 A. Treszczyńska-Rodak
 U. Spaczek

01.09.2020

 

Obowiązuje odświętny strój


KONKURSY SZKOLNE

L.P.

RODZAJ KONKURSU

KLASY

ODPOWIEDZIALNY

TERMIN REALIZACJI

UWAGI

1.

Konkurs plastyczny "Wiosenne sady pędzlem malowane”

I- III
IV-VIII

E. Drożdż
A. Treszczyńska-Rodak

III

 

2

Konkurs recytatorski z języka angielskiego

II-III
IV-VII

A. Czarnota
B. Ciesielczyk,
M. Nycz

XI

XI

 

3

Konkurs plastyczny "Znaki drogowe"
i wiedzy o ruchu drogowym

I-III

B. Golda

XI

 

4

Plastyczny – Bezpieczna droga do szkoły - znak drogowy

I-III

B. Golda

XI

 

5

Konkurs wiedzy o zdrowiu
i bezpieczeństwie

I-III

I. Łukosz-Malarz

IV

 

6

Konkurs grafiki komputerowej
o naszym regionie

IV-VIII

B. Pawlik

XI

 

7

Konkurs recytatorski

IV-VIII

B. Świder,
D. Paluch

I/II

 

8

Konkurs recytatorski

I-III

U. Stanco,
E. Drożdż

I/II

 

9

Konkurs recytatorski
z języka angielskiego

I- VI

A.Czarnota,
B. Ciesielczyk,
M. Nycz

XI

 

10

Konkurs ortograficzny

IV-VIII

E. Michulec,
I. Kozłowska-Karcz

II

 

11

Konkurs ortograficzny

II-III

E. Sadowska

II/III

 

12

Konkurs wiedzy o  krajach anglojęzycznych

IV-VIII

B.Ciesielczyk,
M. Nycz

IV

 

13

Mistrz języka angielskiego

IV-VIII

A. Czarnota,
M. Nycz,
B. Ciesielczyk

V

 

14

Konkurs poprawności językowej

IV-VIII

U. Spaczek

III

 

15

Konkurs "Bezpieczny internet”

 

I-VIII

M. Borowy,
A. Borowa,
E. Mikołajczyk,
K. Czerwińska,
B. Pawlik

II

 

16

Szkolny Konkurs matematyczny

II-III

B.Michalska-Kaps

IV-VI

 

17

Konkurs o papieżu z okazji
100 rocznicy urodzin

I-VIII

K. Kwaśna,
I. Podleśna,
M. Czarnota

V

 

18

Konkurs różańcowy

III-IV

K. Kwaśna,

X

 

19

Konkurs plastyczny
"Flagi państw anglojęzycznych”

I-III

A. Czarnota

III

 

20

Konkurs ze znajomości bajek i baśni

I-III

A. Borowa,
M. Borowy,
E. Mikołajczyk

III/IV

 

21

Konkurs fotograficzny

IV-VIII

 L. Romańska

V

 

22

Konkurs fizyczny "Młody Einstein”

VII-VIII

M. Matusiak-Ordon

V

 

23

Sportowe 

IV-VII

n-le wf

cały rok

 

24

Mistrz pięknego czytania

IV-VII

B.Świder

I

 

25

Maraton mitologiczny

V

J. Góra

IX

 

26

Średniowieczne potyczki

VI

J. Góra

IX

 

27

Konkurs wiedzy informatycznej

IV-VIII

B. Pawlik

III

 

28

Konkurs "Wielcy Polacy”

VI-VII

J. Góra

XI

 


KONKURSY O ZASIĘGU LOKALNYM, OGÓLNOPOLSKIM
 

1

Konkursy w ramach projektu  "Mieszkam w Beskidach”

II-VIII

Chętni nauczyciele

Wg harmonogramu

 

2

Międzynarodowy Konkurs Matematyczny KANGUR

Olimpiada wiedzy Matematyka Plus Archimedes Plus

II-VIII

Chętni n-le

Wg harmonogramu

 

3

Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Archimedes Plus Historia

IV-VIII

Opiekun J. Góra

Wg harmonogramu

 

4

FOX konkurs języka angielskiego
Oxford Plus,Archimedes Linqua Plus

IV-VIII

Opiekun
B. Ciesielczyk

Wg harmonogramu

 

5

Wojewódzkie konkursy przedmiotowe z Języka Polskiego
z elementami historii, biologii, chemii, geografii

Ogólnopolskie Konkursy Przedmiotowe Edi: fizyka

V-VIII


poloniści, historycy, n-l chemii, biologii, fizyki, geografii

Wg regulaminu

Regulamin dostępny na www.kuratorium.
|katowice.pl

6

Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Archimedes Plus Biologia Plus

V-VIII

M. Korzus

Wg regulaminu

Regulamin dostępny na www.kuratorium.
katowice.pl

7

Ogólnopolski Konkurs historyczny "Losy żołnierza, dzieje oręża polskiego”

V-VII

J. Góra, I. Kuśnierz

Wg regulaminu

 

8

Ekumeniczny konkurs Biblijny Jonasz

IV-VII

K. Kwaśna,
I. Podleśna, 
M. Czarnota

Wg regulaminu

 

9

Konkursy z języka angielskiego

II-VII

Nauczyciele
j. angielskiego

Wg regulaminu organizatora

 

10

Miejski Konkurs Recytatorski

I-VII

Odpowiedzialni za szkolne konkursy recytatorskie

I/II 2020

 

11

Śląski Konkurs ,,Austria-Land, czyli wędrówka po landach”- jedna z części konkursu odbywa się na terenie szkoły

VII-VIII

Małgorzata Laszczak

Wg regulaminu organizatora prezesa Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli
J. Niemieckiego

 


HARMONOGRAM WYSTAW NA KORYTARZU GŁÓWNYM

MIESIĄC

TEMAT WYSTAWY

OSOBA ODPOWIEDZIALNA

IX

Europejski Dzień Języków Obcych
80. Rocznica wybuchu II wojny Światowej

B. Ciesielczyk, A. Czarnota, M. Nycz
J. Góra,

X

"Święto Drzewa”
Akcja "Ratujmy pszczoły”

I. Łukosz-Malarz, B. Pawlik
K. Kwaśna, M. Czarnota, I. Podleśna
M. Matusiak-Ordon,

XI

Bezpieczna droga do szkoły

B. Golda

XII

Święta Bożego Narodzenia

A. Borowa, M. Borowy, E. Mikołajczyk, K. Czerwińska

I

Znani bielszczanie

Wychowawcy klas IV-VIII
(koordynator Anna Treszczyńska–Rodak)

II

Bezpieczny Internet

B. Pawlik, U. Wajda, K. Wygaś

III

Światowy Dzień Matematyki i Liczby Π

I. Kurowska

IV

Sad wiosną

E. Drożdż, A. Treszczyńska-Rodak

V

Rocznica Konstytucji 3 Maja

J. Góra

VI

Bezpieczne wakacje

Wychowawcy klas I-III (koordynator M. Zawiła)

IMPREZY INTEGRUJĄCE SZKOŁĘ ZE ŚRODOWISKIEM LOKALNYM

1.Wrzesień Rajd Rowerowy   (koordynator M. Rasała, R. Ruczka)

2.GrudzieńGwiazdka w Jedynce (koordynator I. Podleśna, K. Kwaśna, M. Czarnota)

3. StyczeńDzień Babci i Dziadka ( A. Borowa, M. Borowy, E. Mikołajczyk,)
                 
udział szkoły w Orszaku Trzech Króli (K. Kwaśna, I. Podleśna, M. Czarnota)

4. MarzecZ Rodziną na sportowo - duety rodzinne (koordynator B. Michalska-Kaps,
                    I. Łukosz-Malarz, K. Kwaśna, E. Sadowska)


5. Maj udział w korowodzie z okazji Dni Bielska-Białej (koordynator Cz. Mika)
          
Dzień Mamy i Taty na sportowo ( koordynator M. Rasała)

6. CzerwiecII Piknik Szkolny (koordynator: M. Kazanecka)

WYCIECZKI PROGRAMOWE 2019/2020

WYCIECZKA

CEL OPERACYJNY

KLASA

OSOBA ODPOWIEDZIALNA

Książnica Beskidzka

Uczeń potrafi:
- korzystać z katalogów i zbiorów
- zachować się odpowiednio w bibliotece

IV

wychowawca

Muzeum Techniki

Uczeń:
- wie, jaka była technologia wyrobu tkanin
  w przeszłości
- wie jak zachować się w muzeum
- poszerza wiedzę ogólnotechniczną

VI

wychowawcy, nauczyciele techniki

Moje Miasto

Uczeń wie:
- gdzie w Bielsku-Białej znajdują się miejsca  
  związane z historią miasta, zabytki: dworzec  
  PKP, katedra, Kościół św. Stanisława,
  Opatrzności Bożej, ratusz

Uczeń potrafi:
- wskazać walory swojego miasta
- zaproponować formę dojazdu do w/w miejsc
- określić gdzie znajdują się tereny rekreacyjne,
  chronione w mieście

IV-VIII

wychowawca

Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau
w Oświęcimiu

Uczeń zna historię więźniów obozów koncentracyjnych

VIII

I. Kuśnierz wychowawcy
klas VIII

Moja najbliższa okolica

Uczeń wie:
- jakie osiedla znajdują się w pobliżu szkoły,
- gdzie można udać się na bezpieczny spacer,

Uczeń potrafi:
- określić położenie szkoły w mieście,
- wskazać i dotrzeć do ciekawych miejsc
  na osiedlu

I-III

wychowawca

Wycieczki
po regionie

Uczeń potrafi:
- określić charakterystyczne cechy regionu
- wskazać  miejsca interesujące pod względem
  kulturowym, historycznym, turystycznym

V-VIII

wychowawca

 

 

 

 

PROGRAMY I AKCJE:

:
AKTUALNOŚCI

DOKUMENTY SZKOŁY

GRONO PEDAGOGICZNE

KLASY I WYCHOWAWCY

ZESTAW PROGRAMÓW

ZESTAW PODRĘCZNIKÓW


SAMORZĄD UCZNIOWSKI

PLAN LEKCJI


KALENDARZ IMPREZ

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE

NASZE SUKCESY

FOTOGALERIA


PEDAGOG SZKOLNY


ŚWIETLICA


BIBLIOTEKA

REKRUTACJA DO KLASY I

DORADZTWO ZAWODOWE

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

BEZPIECZNY INTERNET

KARTA ROWEROWA


GRY EDUKACYJNE

PRZYDATNE LINKI

RADA RODZICÓW


ARCHIWUM SP1 2006-19

GODZINY PRACY
sekretariatu szkoły
800-1530

OCHRONA NAUCZYCIELA
JAKO FUNKCJONARIUSZA PUBLICZNEGO

Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych
e-mail;
iod.sp1@mzo.bielsko.pl

INFORMACJE O SZKOLE:


http://sp1.bip.mzo.bielsko.pl/
 


http://www.mzo.bielsko.pl/
 

 


 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień cookies w Twojej przeglądarce.

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 im. Bohaterów Westerplatte
 43-300 Bielsko-Biała  ul. Dywizji Kościuszkowskiej 2  woj. śląskie