SZKOŁA Z LOTU PTAKA


E-MAIL: 
sp1bielsko@op.pl

   

TELEFON I FAX: 
(033) 81-222-95 

   HISTORIA SZKOŁY NASZ PATRON LOKALIZACJA IZBA REGIONALNA ORGANIZACJA R. SZK. GAZETKA "JEDYNKA"

 

KALENDARZ IMPREZ SZKOLNYCH 2018/2019  IMPREZY SZKOLNE

L.P

RODZAJ IMPREZY

FORMA REALIZACJI

OSOBA ODPOWIEDZIALNA

TERMIN REALIZACJI

UWAGI

1

Inauguracja roku szkolnego 2018/2019

Akademia dla klas I - III
Dekoracja
Akademia dla kl. IV-VIII poświęcona Boh. Westerplatte

T. Mika
M. Szweda
A. Mostowska

 

01.09.2018

 

Obowiązuje odświętny strój

2

Europejski Dzień Języków Obcych

A. Czarnota

B. Ciesielczyk, M. Nycz
A. Czarnota,

09.2018

 

3

Pasowanie na czytelnika biblioteki szkolnej

Akademia dla klas 1

B. Świder,
A. Zioberczyk

03.2019

 

4

Inauguracja pracy Samorządu Uczniowskiego

Pierwsze zebranie samorządu

M. Pastor,
K. Kwaśna

09.2018

 

5.

Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

 

M Kazanecka
K. Wygaś

09.2018

 

6

Wycieczka dla klas 4-8

Wycieczka piesza –  kl. IV-VIII

wychowawcy

09./10. 2018

 

7

Impreza rekreacyjna
dla klas I-III

Wyjście w teren, zabawy, konkursy

Koordynator:
T. Mika

09./10.2018

 

8

Ślubowanie uczniów klas I

Program artystyczny 
i dekoracja

M. Bartków

13.10.2018

 

9

Święto KEN

akademia

B. Świder

13.10.2018

 

10

Święto drzewa

Konkurs plastyczny, wystawa

E. Drożdż
M. Pycia  (klasy I-III) .
M. Matusiak-Ordon
(klasy IV-VIII)

10.2018

 

11

Haloween

Dyskoteka

A. Czarnota,
M. Pawlik
M. Nycz
B. Ciesielczyk
L. Romańska

10.2018

 

12

Święto Niepodległości - obchody 100 lat

Apele: Klasy I-III
Klasy IV-V
Klasy VI-VIII
Dekoracja

B. Michalska-Kaps
M. Matusiak-Ordon
B. Ciesielczyk

przed 11.11.2018

Obowiązuje odświętny strój

13

Andrzejki

Dyskoteka IV-VIII

Opiekunowie grup wiekowych

11.2018

 

14

Karnawał w Jedynce

Bale karnawałowe

Opiekunowie grup wiekowych

01.2019

 

15

Gwiazdka w Jedynce

Jasełka
Wystawa ozdób świątecznych

I. Podleśna, K. Kwaśna
M. Czarnota

12.2018

 

16

Przegląd piosenki regionalnej

Klasy I-III

 M. Pycia,
I. Łukosz-Malarz

02.2019

 

17

Walentynki                 

Dyskoteka,
poczta Walentynkowa

Samorząd, opiekunowie samorządu

02.2019

 

18

Lokalne obchody Dnia Bezpiecznego Internetu

Wystawa, konkursy

B. Pawlik

02.2019

 

19

Duety rodzinne na sportowo

 Impreza środowiskowa

B. Michalska-Kaps,
I. Łukosz-Malarz

03.2019

 

20

Pierwszy Dzień Wiosny

Kl. I-III
Kl. IV-VIII Konkurs talentów

E. Drożdż, U. Stańco
B. Świder, D. Paluch

 21.03.2019

 

 

21

Święta Wielkanocne

Apele
Klasy I-III
Klasy IV-VIII

 
U. Stańco
A. Czarnota

 
04. 2019

 

22

Dzień Ziemi

Wystawy, zajęcia ekologiczne, konkursy, apele

I. Łukosz-Malarz
(klasy I-III)
A. Hankus
(
klasy IV-VIII)

04. 2019

 

23

Rocznica Konstytucji 3 Maja

Przegląd Pieśni Patriotycznej kl. IV-VIII

J. Góra, E. Wilman  
L Romańska wychowawcy

05.2019

Obowiązuje odświętny strój

24

Dzień Rodzica

Uroczyste spotkania klasowe

wychowawcy

26-31.05.'19

 

25

Dzień Mamy i Taty na sportowo

 

Koordynator:
D. Wiktor, n-le wf

05.2019

 

26

Dzień Dziecka

Dzień sportu - zawody sportowe o puchar Dyrektora SP1
(klasy IV-VIII)

D. Markowski, D. Wiktor, A. Mostowska,
M. Rasała, R. Ruczka

1.06.2019

06.2019

 

27

II Piknik Szkolny

Dzień otwarty szkoły

Koordynator:
M. Kazanecka

06.2019

Współpraca z Radą Rodziców

28

Podsumowanie roku szkolnego

Apele w grupach wiekowych

Opiekunowie grup wiekowych

06.2019

 

29

Uroczyste zakończenie roku szkolnego.

 Pożegnanie klas 8.

Klasy I-III
Klasy IV-VII
Dekoracja
Klasa VII c- program artystyczny

I. Łukosz-Malarz
K. Dusik
M. Szweda
D. Paluch

21.06.2019

Obowiązuje odświętny strój

30

Inauguracja roku szkolnego 2019/2020

Akademia dla klas I-III
Dekoracja
Akademia dla kl. IV-VI
Kl. VII-VIII

Cz. Mika

M. Rak
Koło historyczne    
(J. Góra)

03.09.2019

 

Obowiązuje odświętny strój


KONKURSY SZKOLNE  W R. SZK. 2018 /2019

Lp.

RODZAJ KONKURSU

KLASY

ODPOWIEDZIALNY

TERMIN REALIZACJI

UWAGI

1.

Konkurs plastyczny "Wiosenne sady pędzlem malowane”

I- III
IV-VIII

E. Drożdż
M. Szweda

III

 

2

Konkurs recytatorski z języka angielskiego

II-III
IV-VIII

A.Czarnota
B.Ciesielczyk/M.Nycz

XI
XI/XII

 

3

Konkurs plastyczny "Znaki drogowe” i wiedzy o ruchu drogowym

I-III

M. Bartków, B. Golda

XI

 

4

Krajobrazy Ziemi

VI

D. Cieśla

IV

 

5

Krajobrazy Polski

V

D. Cieśla

III

 

6

Konkurs o Unii Europejskiej

VII-VIII

D. Cieśla

V

 

7

Plastyczny – Bezpieczna droga do szkoły-znak drogowy

I-III

M. Bartków/B.Golda

XI

 

8

Omnibus

I-III

U. Stańco

V/VI

 

9

Konkurs grafiki komputerowej
o naszym regionie

IV-VIII

B.Pawlik

XI

 

10

Konkurs recytatorski

IV-VIII

U. Spaczek.
B. Świder, D. Paluch

I/II

 

11

Konkurs recytatorski

I-III

U. Stanco/E. Drożdż

I/II

 

12

Konkurs recytatorski z j. angielskiego

I- VI

A. Czarnota, B. Ciesielczyk, M. Nycz

XI

 

13

Konkurs ortograficzny

IV-VIII

M. Pastor, I. Kozłowska-Karcz

II/II

 

14

Konkurs ortograficzny

II-III

M. Kazanecka

II/III

 

15

Konkurs wiedzy o  krajach anglojęzycznych

IV-VIII

B. Ciesielczyk,
M. Nycz, A. Czarnota

IV/V

 

16

Omnibus językowy

IV-VIII

A. Czarnota, M. Nycz, B. Ciesielczyk

 

 

17

Konkurs poprawności językowej

IV-VIII

M. Brachaczek

III

 

18

 Konkurs "Bezpieczny internet”

I-VIII

A.   Borowa, M. Borowy
E. Mikołajczyk,
B. Wasilewska
B. Pawlik
II  

19

Matematyczne potyczki

II-III

B. Michalska-Kaps

IV-VI

 

20

Konkurs wiedzy o Janie Pawle II

IV-VII

I. Podleśna,
K. Kwaśna,
M. Czarnota

V

 

21

Konkurs plastyczny, różańcowy

III- IV

I. Podleśna,
K. Kwaśna,
M. Czarnota

X

 

22

Konkurs plastyczny "Flagi państw anglojęzycznych”

I-IV

A. Czarnota,
L. Romańska

II

 

23

Konkurs ze znajomości bajek i baśni

I-III

A. Borowa.
M. Borowy,
E. Mikołajczyk

III/IV

 

24

Konkurs fotograficzny

IV-VIII

 L. Romańska

V

 

25

Konkurs wiedzy o zdrowiu

I-III

Cz. Mika,
I. Łukosz-Malarz

IV/V

 

26

Konkurs wiedzy o Bielsku-Białej

I-VII

T. Mika

IV

 

27

Zawody sportowe 

IV-VII

n-le wf

Cały rok

 

28

Mistrz pięknego czytania

IV-VII

B. Świder

I

 

29

Maraton mitologiczny

V

J. Góra

IX

 

30

Średniowieczne potyczki

IV

J. Góra

III

 

31

Konkurs wiedzy informatycznej

IV-VIII

B. Pawlik

III

 

32.

Sad wiosną

I-III

E. Drożdż

IV

 

33

Konkurs historyczny - wielcy Polacy

VII-VIII

J. Góra

V

 

34

Konkurs "Młody Einstein”

VII-VIII

M. Matusiak-Ordon

V

 


KONKURSY O ZASIĘGU LOKALNYM, OGÓLNOPOLSKIM
 

1

Konkursy w ramach projektu  „Mieszkam w Beskidach”

II-VIII

Chętni nauczyciele

Wg harmono-
gramu

 

2

Międzynarodowy Konkurs Matematyczny KANGUR

Olimpiada wiedzy Matematyka Plus Archimedes Plus

II-VIII

Opiekun: M. Pawlik,

M. Rak, K. Wygaś,
I. Kurowska

Wgharmono-
gramu

 

3

Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Archimedes Plus Historia Plus

IV-VIII

Opiekun J. Góra

Wg harmono-
gramu

 

4

FOX konkurs języka angielskiego
Oxford Plus,Archimedes Linqua Plus

IV-VIII

Opiekun B. Ciesielczyk

Wg harmono-
gramu

 

5

Wojewódzkie konkursy przedmiotowe z: Języka Polskiego z elementami historii, biologii, chemii, geografii

Ogólnopolskie Konkursy Przedmiotowe Edi: fizyka

V-VIII

poloniści, historyk,
n-l chemii, biologii, fizyki, geografii

Wg regulaminu

Regulamin
dostępny na www.kuratorium.
katowice.pl

6

Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Archimedes Plus Biologia Plus

V-VIII

A. Hankus

Wg regulaminu

Regulamin
dostępny na www.kuratorium.
katowice.pl

7

Ogólnopolski Konkurs historyczny "Losy żołnierza, dzieje oręża polskiego”

V-VII

J. Góra, K. Dusik

Wg regulaminu

 

8

Ekumeniczny konkurs Biblijny Jonasz

IV-VII

K. Kwaśna,
I. Podleśna, 
M. Czarnota

Wg regulaminu

 

9

Konkursy z języka angielskiego

II-VII

Nauczyciele
j. angielskiego

Wg regulaminu organizatora

 

10

Miejski Konkurs Recytatorski

I-VI I

Odpowiedzialni za szkolne konkursy recytatorskie

I/II 2019

 

HARMONOGRAM WYSTAW NA KORYTARZU GŁÓWNYM

MIESIĄC

TEMAT WYSTAWY

OSOBA ODPOWIEDZIALNA

IX

Europejski Dzień Języków Obcych

Rocznica wybuchu II wojny Światowej

B. Ciesielczyk, A. Czarnota, M. Nycz

J. Góra
 

X

"Święto Drzewa"

40. rocznica wyboru Karola Wojtyły na papieża

Akcja ,,Ratujmy pszczoły”
 

E. Drożdż, B. Pawlik

K. Kwaśna, M. Czarnota, I. Podleśna


M. Matusiak-Ordon, A. Hankus

XI

Bezpieczna droga

100. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości - Niepodległość widziana oczami dziecka
 

B. Golda, M. Bartków

I. Łukosz-Malarz

XII

Święta Bożego Narodzenia
 

A. Borowa, M. Borowy, E. Mikołajczyk,
B. Wasilewska

I

Zima - bezpieczne zabawy na śniegu
 

Cz. Mika

II

Bezpieczny Internet
 

B. Pawlik

III

Światowy Dzień Matematyki i Liczby Π
 

E. Myślińska

IV

Sad wiosną
 

E. Drożdż

V

Rocznica Konstytucji 3 Maja
 

J. Góra

VI

Atrakcje turystyczne na wakacje
 

D. Cieśla

    IMPREZY INTEGRUJĄCE SZKOŁĘ ZE ŚRODOWISKIEM LOKALNYM

1.
Wrzesień
– Rajd Rowerowy   (koordynator: M. Rasała, R. Ruczka)

2. Grudzień – "Gwiazdka w Jedynce" (koordynator I. Podleśna, K. Kwaśna, M. Czarnota)

3. Styczeń – Dzień Babci i Dziadka (A. Borowa, M. Borowy, E. Mikołajczyk, B. Wasilewska)

-   udział szkoły w Orszaku Trzech Króli (K. Kwaśna, I. Podleśna, M. Czarnota)

4. Marzec – Z Rodziną na sportowo - duety rodzinne (koordynator: B. Michalska-Kaps, I. Łukosz-Malarz)

5. Maj - udział w korowodzie z okazji Dni Bielska-Białej (koordynator - U. Wajda)

 Dzień Mamy i Taty na sportowo (koordynator D. Wiktor)

6. Czerwiec – II Piknik Szkolny (koordynator: M. Kazanecka)


WYCIECZKI PROGRAMOWE 2018/2019

WYCIECZKA

CEL OPERACYJNY

KLASA

OSOBA ODPOWIEDZIALNA

Książnica Beskidzka

Uczeń potrafi:
- korzystać z katalogów i zbiorów
- zachować się odpowiednio w bibliotece

IV

wychowawca

Muzeum Techniki

Uczeń wie:
- jaka była technologia wyrobu tkanin w  wiekach przeszłych
- wie jak zachować się w muzeum
- poszerza wiedzę ogólnotechniczną

VI

wychowawcy, nauczyciele techniki

Moje Miasto

Uczeń wie:
- gdzie w Bielsku-Białej znajdują się miejsca związane z historią miasta, zabytki: dworzec PKP, katedra, Kościół św. Stanisława, Opatrzności Bożej, ratusz.

Uczeń potrafi:
- wskazać walory swojego miasta,
- zaproponować formę dojazdu do w/w miejsc
- określić gdzie znajdują się tereny rekreacyjne, chronione w mieście

IV-VIII

wychowawca

Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau
w Oświęcimiu

Uczeń zna historię więźniów obozów koncentracyjnych

VIII

K. Dusik, wychowawcy klas 8

Moja najbliższa okolica

Uczeń wie:
- jakie osiedla znajdują się w pobliżu szkoły,
- gdzie można udać się na bezpieczny spacer,

Uczeń potrafi:
- określić położenie szkoły w mieście,
- wskazać i dotrzeć do ciekawych miejsc na osiedlu

I-III

wychowawca

Wycieczki
po regionie

Uczeń potrafi:
- określić charakterystyczne cechy regionu
- wskazać  miejsca interesujące pod względem kulturowym, historycznym, turystycznym

V-VIII

wychowawca

 


PROGRAMY: 

 


AKTUALNOŚCI

KOMUNIKATY BIEŻĄCE


DOKUMENTY SZKOŁY

GRONO PEDAGOGICZNE

KLASY I WYCHOWAWCY

ZESTAW PROGRAMÓW

ZESTAW PODRĘCZNIKÓW


SAMORZĄD UCZNIOWSKI

PLAN LEKCJI


KALENDARZ IMPREZ

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE

NASZE SUKCESY

FOTOGALERIA

ŚWIETLICA


BIBLIOTEKA

REKRUTACJA DO KLASY I

PEDAGOG SZKOLNY


BEZPIECZNY INTERNET


KARTA ROWEROWA


DORADZTWO ZAWODOWE

GRY EDUKACYJNE

PRZYDATNE LINKI

RADA RODZICÓW


ARCHIWUM SP1 2006-17


GODZINY PRACY
sekretariatu szkoły
800-1530


OCHRONA NAUCZYCIELA
JAKO FUNKCJONARIUSZA PUBLICZNEGO

Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych
e-mail;
iod.sp1@mzo.bielsko.pl


INFORMACJE O SZKOLE:


http://sp1.bip.mzo.bielsko.pl/http://www.mzo.bielsko.pl/
 


 

     

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień cookies w Twojej przeglądarce.

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 im. Bohaterów Westerplatte
 43-300 Bielsko-Biała  ul. Józefa Rymera 2  woj. śląskie