SZKOŁA Z LOTU PTAKA


E-MAIL: 
sp1bielsko@op.pl

   

TELEFON I FAX: 
(033) 81-222-95 

 HISTORIA SZKOŁY NASZ PATRON ORGANIZACJA R. SZK. LOKALIZACJA GAZETKA "JEDYNKA"

 


Z KART HISTORII SZKOŁY 

 

 OTO  KILKA  HISTORYCZNYCH  DAT  I  ZDJĘĆ 

- 1 września 1983 r. - oddano budynek szkoły do użytku /uczyło się w niej wówczas 1900 uczniów w 64 oddziałach/

- 21 października 1985 r. - otwarcie harcówki /przy dużej pomocy rodziców i zaadoptowano na ten cel pomieszczenie w suterenie  szkoły/.

- listopad 1985 r. - otwarcie klubu "OKO" /następne pomieszczenie w suterenie oddane do dyspozycji uczniów/ 

- 12 października1987 r. - uroczystość wręczenia szkole sztandaru.

Przedstawiciele Rady Uczniowskiej uroczyście ślubują bronić honoru sztandaru i szkoły.

 
DYREKTORZY SZKOŁY

W latach 1983 - 1994 dyrektorem szkoły był mgr Antoni Siedlaczek

Od 1994 r. do 2007 r. funkcję dyrektora szkoły pełniła mgr Wiesława Biel-Hoffmann

Od 2007 r. do 2019 r. funkcję dyrektora szkoły pełniła mgr Grażyna Mika-Bednarczyk

Obecnie - od 1 września 2019 r. dyrektorem szkoły jest mgr Małgorzata Brachaczek

  SZKOŁA DZIŚ...

  Szkoła Podstawowa nr 1 mieści się w przestronnym budynku, w środku dużego osiedla Wojska Polskiego.
            Zajęcia w naszej szkole prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę nauczycieli w sposób nowoczesny, pozwalający na przekazywanie wiedzy uczniom, a także wykształcenie umiejętności radzenia sobie z własnymi problemami oraz budowanie pozytywnego wizerunku własnej osoby i innych.

Absolwent naszej szkoły jest:

 • otwarty

 • odpowiedzialny

 • ciekawy świata

 • krytyczny

 • rozważny

 • prawy

 • tolerancyjny

 • punktualny

       Szkoła przekazuje i utrwala zasady zdrowego stylu życia poprzez realizację tematyki prozdrowotnej na lekcjach wychowawczych oraz podczas lekcji programu zdrowotnego realizowanego od wielu lat pod nadzorem pedagoga szkolnego.
Ponadto szkoła organizuje szeroki wachlarz zajęć wychowawczych np.:  wycieczki, liczne konkursy, wieczorki poetycko-literackie, wyjścia do kina i teatru, zabawy, zielone szkoły, dyskoteki, mikołajki, różnego rodzaju giełdy, kiermasze, pikniki.

      "JEDYNKA" tętni gwarem do godzin popołudniowych. Zajęcia pozalekcyjne są tu bowiem równie ważne jak same lekcje, gdyż dla małych mieszkańców typowego "smutnego blokowiska" stanowią niejednokrotnie jedyną formę ciekawego i pożytecznego spędzania wolnego czasu. 

       Uczniowie rozwijają zdolności literackie, aktorskie, wokalne, plastyczne i sportowe, pogłębiają swoja wiedzę przyrodniczą i matematyczną, zgłębiają tajniki wiedzy komputerowej, przemierzają turystyczne szlaki. wspólnie z nauczycielami tworzą właśnie izbę regionalną, poznając lepiej nasz piękny region, jego historię i bogate tradycje. W szkole działa Gromada Zuchowa, w której najmłodsi uczą się samodzielności i odpowiedzialności.

      Dzieci z "Jedynki" lubią swoją szkołę, bo wiedzą, że są jej współgospodarzami, że znajdą w niej zawsze uśmiech, zainteresowanie i zrozumienie.  

Posiadamy:

 • 22 sale lekcyjne, w tym 6 klasopracowni,

 • gabinet pedagoga szkolnego,

 • 2 sale gimnastyczne,

 • salę do gimnastyki korekcyjnej,

 • siłownię,

 • świetlicę,

 • stołówkę, 

 • 3 pracownie komputerowe ze stałym dostępem do Internetu,

 • bibliotekę i czytelnię z Informatycznym Centrum Multimedialnym,

 • zuchówkę,

 • boisko szkolne,

 • plac zabaw "Radosna szkoła"

 • gabinet pielęgniarski,

INFORMACJE O SZKOLE ZAMIESZCZONE SĄ NA PORTALU OŚWIATOWYM MIEJSKIEGO ZARZĄDU OŚWIATY


http://mzo.bielsko.pl/mzo/szkoly-podstawowe-2/szkola-podstawowa-nr-1/dane-placowki-3.html

 
 


PROGRAMY:
 

AKTUALNOŚCI

KOMUNIKATY BIEŻĄCE


DOKUMENTY SZKOŁY

GRONO PEDAGOGICZNE

KLASY I WYCHOWAWCY

ZESTAW PROGRAMÓW

ZESTAW PODRĘCZNIKÓW


SAMORZĄD UCZNIOWSKI

PLAN LEKCJI


KALENDARZ IMPREZ

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE

NASZE SUKCESY

FOTOGALERIA

ŚWIETLICA


BIBLIOTEKA

REKRUTACJA DO KLASY I

PEDAGOG SZKOLNY


BEZPIECZNY INTERNET

KARTA ROWEROWA


DORADZTWO ZAWODOWE

GRY EDUKACYJNE

PRZYDATNE LINKI

RADA RODZICÓW


ARCHIWUM SP1 2006-19


GODZINY PRACY
sekretariatu szkoły
800-1530


OCHRONA NAUCZYCIELA
JAKO FUNKCJONARIUSZA PUBLICZNEGO

Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych
e-mail;
iod.sp1@mzo.bielsko.pl


INFORMACJE O SZKOLE:


http://sp1.bip.mzo.bielsko.pl/http://www.mzo.bielsko.pl/
 


 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień cookies w Twojej przeglądarce.

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 im. Bohaterów Westerplatte
 43-300 Bielsko-Biała  ul. Józefa Rymera 2  woj. śląskie