SZKOŁA Z LOTU PTAKA


E-MAIL: 
sp1bielsko@op.pl

   

TELEFON I FAX: 
(033) 81-222-95 

 HISTORIA SZKOŁY NASZ PATRON ORGANIZACJA R. SZK. LOKALIZACJA "NEWSY JEDYNKI"

 


DOKUMENTY
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1

STATUT SZKOŁY

/wyciąg ze Statutu SP1/ 
Rozdział  IX. §69. Kryteria ocen zachowania


Uchwała nr III /2018/2019 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Bielsku-Białej
z dnia 4.10.2018 r. w sprawie zmian w Statucie Szkoły.

Uchwała nr V/2018/2019 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 1w Bielsku-Białej
z dnia 14.03.2019 r. w sprawie zmian w Statucie Szkoły.

Uchwała nr 2/2019/2020 Rady Pedagogiczne Szkoły Podstawowej nr 1 w Bielsku-Białej
 z dnia 07.11.2019 r. w sprawie zmian w Statucie Szkoły

Załącznik do uchwały z dnia 07.11.2019 r.

Uchwała nr IV/2019/2020 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 1w Bielsku-Białej
z dnia 05.03.2020 r. w sprawie zmian w Statucie Szkoły.

Zarządzenie dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Bielsku-Białej
WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA – NAUCZANIE ZDALNE” Z DNIA 1.04.2020 R.

Zarządzenie dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Bielsku-Białej
ZASADY KORZYSTANIA Z OTWARTEGO BOISKA SZKOLNEGO
Z DNIA 5 MAJA 2020 R.

PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECKA ZE ŚWIETLICY
W CZASIE ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO W ZWIĄZKU Z EMISJĄ WIRUSA COVID-19
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W BIELSKU-BIAŁEJ

REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ SP 1
W ZAKRESIE PRZYJMOWANIA KSIĄŻEK, PODRĘCZNIKÓW
ORAZ INNYCH MATERIAŁÓW BIBLIOTECZNYCH
W CZASIE EPIDEMII/PO USTANIU EPIDEMII SARS COVID-19


REGULAMIN WEWNĘTRZNY SZKOŁY
Aneks do Regulaminu Wewnętrznego Szkoły Podstawowej nr 1 w Bielsku-Białej
zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora nr 3 z 10.12.2019 r.

PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W BIELSKU-BIAŁEJ


REGULAMIN FUNKCJONOWANIA I KORZYSTANIA
Z DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO W SP1 B-B

REGULAMIN KORZYSTANIA Z OBIADÓW ORAZ PŁATNOŚCI ZA OBIADY
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W BIELSKU
-BIAŁEJ

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ

PROCEDURY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU
STWIERDZENIA CHORÓB ZAKAŹNYCH POCHODZENIA

PASOŻYTNICZEGO tj. WSZAWICY, ŚWIERZBU.


ZASADY ZACHOWANIA UCZNIÓW W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1
XX
         KARY STATUTOWE:

 ZARZĄDZENIE W SPRAWIE KORZYSTANIA Z PODRĘCZNIKÓW SZKOLNYCH

===================================================================

Uczeń może być zwolniony z lekcji tylko po okazaniu pisemnej prośby rodziców
lub osobiście przez rodziców/opiekunów prawnych ucznia.

WZÓR TREŚCI ZWOLNIENIA UCZNIA Z LEKCJI
OBOWIĄZUJĄCY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1

Do pobrania druk => Zwolnienie ucznia z lekcji w Szkole Podstawowej nr 1   (WERSJA ODT)

                                
Zwolnienie ucznia z lekcji w Szkole Podstawowej nr 1
    (WERSJA PDF)
 

===================================================================

 

 
 

 

PROGRAMY I AKCJE:

:
AKTUALNOŚCI

DOKUMENTY SZKOŁY

GRONO PEDAGOGICZNE

KLASY I WYCHOWAWCY

ZESTAW PROGRAMÓW

ZESTAW PODRĘCZNIKÓW


SAMORZĄD UCZNIOWSKI

PLAN LEKCJI


KALENDARZ IMPREZ

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE

NASZE SUKCESY

FOTOGALERIA


PEDAGOG SZKOLNY


ŚWIETLICA


BIBLIOTEKA

REKRUTACJA DO KLASY I

DORADZTWO ZAWODOWE

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

BEZPIECZNY INTERNET

KARTA ROWEROWA


GRY EDUKACYJNE

PRZYDATNE LINKI

RADA RODZICÓW


ARCHIWUM SP1 2006-19

GODZINY PRACY
sekretariatu szkoły
800-1530

OCHRONA NAUCZYCIELA
JAKO FUNKCJONARIUSZA PUBLICZNEGO

Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych
e-mail;
iod.sp1@mzo.bielsko.pl

INFORMACJE O SZKOLE:


http://sp1.bip.mzo.bielsko.pl/
 


http://www.mzo.bielsko.pl/
 

 


 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień cookies w Twojej przeglądarce.

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 im. Bohaterów Westerplatte
 43-300 Bielsko-Biała  ul. Dywizji Kościuszkowskiej 2  woj. śląskie